Gå med oss i Västerås största och färggladaste Prideparad!

En flagga som blåser i vinden med regnbågens alla färger

Lördag den 29 juni är du varmt välkommen att delta i Prideparaden tillsammans med oss på Vårdförbundet. En fantastisk parad som färgar Västerås i regnbågens alla färger!

Vårdförbundet kommer att gå tillsammans med Vision och vi träffas vid Kungsgatan/Slottsgatan klockan 12.30.
Paraden avgår klockan 13.30 och avslutas i Fiskartorget med en fantastisk fest!

Samma vecka, torsdag och fredag 12.00-18.00 samt lördag 11.00-18.00 kommer Vårdförbundet även att stå tillsammans med Vision på Pridetorget i Vasaparken. Varmt välkommen att bemanna tältet eller bara komma förbi och säga hej och ta del av gemenskapen!

Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus.

Västerås Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden.
Den belyser vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen arbetar för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott.


Här kan du läsa mer om Västerås Pride

Välkommen!