Gå med avdelning Västmanland på EuroPrideParaden i Stockholm!

En flagga i regnbågens färger

Lördag den 4 augusti är du varmt välkommen att delta i Prideparaden i Stockholm tillsammans med oss på Vårdförbundet och avdelning Västmanland. En fantastisk parad som färgar Stockholm i regnbågens alla färger!

Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus.

Det finns ett fåtal platser så det är först till kvar som gäller!

Mer information om paraden och anmälan sker via aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkomna att gå med oss och fira Pride!