• Från vänster till höger: Rebecca Davidsson, Angelica Gradh, Tina Javidi, Beatrice Zeppenfelt, Janí Stjernström, Elisabeth (Lisa) Berglind, Johanna Holmström, Ingrid Edman, Linda Engström, Jenny Lindbom, Peter Sjödahl. 

Den 7 oktober var det årsmöte i avdelning Västmanland och kvällen bjöd på bland annat Bond-tema, bio och val av ny styrelse, kongressombud och valberedning.

Årets upplaga av årsmöte genomfördes på Filmstaden i Västerås. Samtliga mandat förnyades inför mandatperioden 2021-2025.

Årsmötet arbetade även med grunden för avdelningens verksamhetsplan för 2022 och gav styrelsen i uppdrag att ta fram en fullständig verksamhetsplan. Denna kommer att redovisas här på webben, när den är klar. Efter avtackningar och sedvanligt avslutande av årsmötet, visades senaste Bondfilmen "No time to die". 

Vår nya styrelse

Ordförande: Janí Stjernström

Vice ordförande: Ingrid Edman

Ledamöter: Angelica Gradh, Beatrice Zeppenfelt, Elisabeth (Lisa) Berglind, Jenny Lindbom, Johanna Holmström, Linda Engström, Peter Sjödahl, Rebecca Davidsson, Tina Javidi.

Kongressombud

Angelica Gradh, Ingrid Edman, Janí Stjernström, Peter Sjödahl, Tina Javidi.

Kongressombud, ersättare

Beatrice Zeppenfelt, Fredrik Silvtegen, Carina Pålsson, Karin Edenskär, Jenny Lindbom, Gladys Dias Vargas Thell.

Valberedning

Ann-Louise Svedberg, Benny Viklund, Hedvig Pettersson, Inga-Lena Jonsson, Karina Olofsson, Mimmi Högblom, Sofia Modigh.