ENKÄT - Hur gick det med lönen?

Nu är löneprocessen i region och kommun i Västmanland avslutad. Hur tycker du att det gick? Fungerade processen som du önskat? Är du nöjd med utfallet?

Nu har alla yrkesverksamma medlemmar som arbetar inom regionen eller kommun fått ett mejl från Vårdförbundet med årets löneenkät.

Dina erfarenheter är grunden för oss i vårt påverkansarbete så se till att du och alla dina kollegor tar chansen att berätta om era upplevelser.

Har du inte fått enkäten?

Skicka e-post till beatrice.zeppenfelt@regionvastmanland.se för att få enkäten skickad till dig igen.

Logga in på vardforbundet.se och kolla att du har rätt arbetsplats och mejladress registrerad så att du i framtiden får våra utskick.