Kom och skratta tillsammans med Clownetterna på årsmötet den 4 oktober!

  • fyra glada skådespelare

    Clownetterna

  • kvinna som håller i en skyllt med texten

    Clownetterna

Clownetterna arbetar som sjukhusclowner, med syfte att underlätta för barn och unga då de är på sjukhus.

Clownetternas verksamhet syftar till att med FN:s konvention för barns rättigheter som grund, stärka barn och unga i sin identitet så att de blir trygga och synliga i sin sjukhusmiljö

Med kulturella metoder så som lek, musik, sång, fantasi, berättande och drama skapa möten som bejakar det friska hos sjuka barn och unga och på så vis möjliggöra bearbetning av deras upplevelser. Vara ett komplement till en väl fungerande vård.

Under årsmötet kommer Clownetterna att bjuda skojfrisk musikal med ett viktigt innehåll basserat på utmaningar man möter inom den dagliga vårdverksamheten.

Anmäl er till årsmötet och få ta del av Clownetternas tokigheter!

Anmäl dig via portalen Aktiviteter och utbildningar.

Hjärligt välkomna!