Möten för förtroendevald

Möten för dig som är förtroendevald

Välkommen till Vårdförbundets mötesplatser.

Träffar för förtroendevalda i

Sundsvall/Härnösand 
11 september klockan 14:00-16:00, Stora salen,utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus.
2 oktober klockan 14:00-16:00, Primärvården, Stora salen, utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus.
4 oktober klockan 14:00-16:00, Specialstvården och RPK, Stora salen, utbildningsavdelningen Sundsvalls sjukhus.

Sollefteå
28 augusti klockan 14:00-16:00 förtroendevaldsträff på fackliga expeditionen, Slå sjukhus.
25 oktober klockan 14:00-16:00, förtroendevaldsträff på fackliga expeditionen, Slå sjukhus.

Glöm inte skyddsronder. Bra att tänka på och boka Guldkantsmöten.

Örnsköldsvik

Utbildning förtroendevalda
15  november

Vi håller till på Hotell Höga Kusten och bussar/bilar för gemensam transport kommer att finnas.

Den 10 december är det  träff för alla förtroendevalda i Sollefteå, den 11 december  i Sundsvall och Örnsköldsvik, mer information kommer.

17 september klockan 14:00-16:00 förtroendevaldsträff, lokal Hägern på Wemer.  
26 november klockan 14:00-16:00 förtroendevaldsträff, lokal Hägern på Wemer.  
11 december klockan 11:00-16:00 jullunch och därefter förtroendevaldsträff, lokal Hägern, Wemer

Medlemsmöte med guldkant
Som förtroendevald får du disponera 150 kr per år och medlem för att anordna medlemsmöten.  Detta gäller fram till och med den 30 november.