Möten för förtroendevald

Möten för dig som är förtroendevald

Välkommen till Vårdförbundets mötesplatser.

Träffar för förtroendevalda 2019 i:

Sundsvall/Härnösand 

17 januari klockan 14:00-16:00, Stora salen,utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus
19 februari klockan 14:00-16:00, Konferensrummet, fackliga expeditionen, Sundsvalls sjukhus
23 maj klockan 14:00-16:00, Stora salen,utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus
29 september klockan 14:00-16:00, Stora salen,utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus
15 oktober klockan 14:00-16:00, Stora salen,utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus
11 december klockan 13:00-15:00, Stora salen,utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus

Örnsköldsvik

24 januari klockan 14:00-16:00 på Hägern
19 mars klockan 14:00-16:00 på Hägern
22 maj klockan 14:00-16:00 på Hägern
12 september klockan 14:00-16:00 på Hägern
11 december klockan 11:00-16:00 på Hägern, start med jullunch

Primärvården Sundsvall/Härnösand/Ånge samt privata HC 

6 februari klockan 14:00-16:00, Konferensrummet, fackliga expeditionen, Sundsvalls sjukhus
28 maj klockan 14:00-16:00, Konferensrummet, fackliga expeditionen, Sundsvalls sjukhus
11 december klockan 13:00-15:00, Stora salen, utbildningsavdelningen, Sundsvalls sjukhus
5 september klockan 14:00-16:00, Konferensrummet, fackliga expeditionen, Sundsvalls sjukhus

Sollefteå

22 februari klockan 14:00-16:00, Fikarummet vid fackexpeditionen
28 februari öppet hus klockan 13:00-16:00, Fackexpeditionen
21 mars, klockan 14:00-16:00, Fikarummet vid fackexpeditionen
4 juni, klockan 14:00-16:00, Fikarummet vid fackexpeditionen

Utbildning förtroendevalda 

Den 11 april samt 6 november (heldagar) på Hotell Höga Kusten och bussar/bilar för gemensam transport kommer att finnas.

Den 24 september (halvdag) på Metropol i Sundsvall, i samband med årsmötet.

Den 11 december (halvdag) på respektive ort, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.  

Medlemsmöte med guldkant
Som förtroendevald får du disponera 150 kr per år och medlem för att anordna medlemsmöten.  Detta gäller fram till och med den 30 november.