Medlemsmöte med Guldkant -         Årets tema "Medlemsutveckling"

Att träffas och prata och kanske äta en matbit är ett trevligt alternativ när man vill möta medlemmar för facklig information/samvaro och stärker den fackliga gemenskapen. Du som är förtroendevald får disponera 150 kr per medlem och år för att anordna möten.

Bjud gärna med en kollega som inte är medlem, för att visa upp våra aktiviteter och vår politik och locka till medlemskap.

"Kom ihåg" för dig som är förtroendevald:

Innan mötet tas kontakt med administratör på telefon 060-641471, för att få information om handlingar rörande fakturering m m.
Representant från styrelsen ska delta på mötet. Kontakta den lokala fackexpeditionen angående detta.
Du får disponera 150 kr per medlem och år.
Mötena ska vara genomförda senast 30 november 2019 OBS! VIKTIGT! Detta är förutsättningen för att Vårdförbundet ska betala fakturan:
Inom 5 dagar efter mötet skickas följande in till avdelningsexpeditionen:
Kallelse med datum, tid och plats
Deltagarlista 
Minnesanteckning - en sammanställning av de frågor som tagits upp på mötet.     

Vid fakturering till Vårdförbundet - kom ihåg att lämna information om fakturering till restaurangen/leverantören och ange dig själv som beställare på fakturan. Kontrollera innan att restaurangen/leverantören har kollektivavtal.
Har du egna utlägg, fyll i en reseräkning på webben, skriv ut, bifoga kvitto och skicka in den till oss. Ingen ersättning betalas ut utan kvitto. Ange bank- och kontonummer som pengarna ska sättas in på.

Handlingarna skickas till Vårdförbundet, avdelning Västernorrland, Esplanaden 10, 85232  Sundsvall.

Vi ser fram emot att träffa er!
VÅRDFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND, avdelningsstyrelsen