Sommar och semester

En röd stuga och framför en blomstrande äng

Vi är nu en bit in i juni och några av er har redan gått på semester. Hoppas värmen är på väg tillbaka, så att sol och bad kan stå på menyn för hågade. Ni har väl alla fått veta minst två månader innan när ni ska få gå på semester?

De flesta arbetsgivare signalerar att det varit extra svårt i år att rekrytera semestervikarier och flera går också in i semesterperioden med obesatta ordinarie rader. Listor att skriva upp sig för extrapass förekommer och även erbjudande om att ”sälja” sin semester.

Vi kommer också att få nyutbildade kollegor, som kommer att behöva stöd och handledning samt få en strukturerad yrkesintroduktion, för att bli trygga i sitt nya yrke.

Verksamheterna är mycket sårbara om de körs på minimibemanning och kraven på oss blir höga. Risken är då stor att vi äventyrar vår egen hälsa för att ge den bästa vården till patienterna.

Även om vi värnar patientsäkerheten, ska vi inte behöva riskera vår egen hälsa och arbetsmiljön ska vara ok. Gå in på Arbetsmiljöverkets sida och läs/skriv ut den nya författningen ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” AFS 2015:4. Rätt lättläst och tydlig beträffande vad som gäller angående ohälsosam arbetsbelastning och arbetsgivarens ansvar.

Glöm inte att skriva avvikelserapporter vb. De behöver inte vara skrivna för en specifik patient, utan kan beskriva konsekvenserna över en hel dag om bemanning och kompetens inte varit tillräcklig för att ge en säker vård.

Strategiska frågor i Vårdförbundet

Arbetet tillsammans med SKL går vidare för att hitta en bra modell för hur nattarbetet ska värderas. Vår ingång i frågan är att om du arbetar 10 timmar natt ska den värderas som 14 arbetade timmar.

Det finns mycket forskning som visar på hälsoriskerna med treskiftsarbete eller ständig natt och det är mycket viktigt att vi får vila och återhämtning mellan passen.

Senast den 30 november ska Vårdförbundet och SKL vara överens om en principöverenskommelse runt detta och sen börjar i så fall processen att formalisera det hela och arbeta fram ett centralt avtal. Ett av villkoren till SKL i december -15 i diskussionerna om att ev. säga upp eller förlänga vårt löneavtal var att båda parter seriöst tillsammans arbetar med denna viktiga fråga.

Den andra delen är vår Kompetensutveckling och möjlighet till yrkeskarriär. Vi har tagit fram modellen Akademisk specialisttjänstgöring, AST. I din anställning, under gällande kollektivavtal, läser du din specialistutbildning. Nu finns även detta koncept för Biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vi arbetar med alla kommuner och landstinget i vårt län för att få arbetsgivarna att införa detta. Vi är snart det enda länet i Sverige som inte anammat denna förträffliga modell och det känns inte ok, då det råder brist på specialistutbildade och behoven kommer att öka.

Löneöversyn 2016

För några veckor sedan fick vi ta del av 2015 års lönestatistik för hela landet. Det var ingen rolig läsning! På landstingssidan hamnade Västernorrland på sista plats i gruppen alla våra yrkeskategorier ink. chefer, i gruppen sjuksköterskor och i gruppen barnmorskor. Biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och chefer hamnade trea från slutet i sina respektive grupper.

På kommunsidan gick det bättre då vi hamnade trea från toppen i gruppen alla ssk ink. chefer! Där gratulerar vi särskilt Ånge kommun som bidrog stort till den höga placeringen. Gruppen sjuksköterskor var näst bäst i landet. Gruppen chefer kom sjua från slutet.

På privata sidan kom sjuksköterskegruppen fyra från slutet. Chefer redovisas inte separat då det är för litet underlag hos oss.

Årets löneöversyner är nu färdiga på kommunerna och landstinget. De privata arbetsgivarna arbetar med frågan, för där gäller 1/7 som datum för ny lön.

Landstinget bestämde i år att prioritera slutenvården och då speciellt fokus på barnmorskor (även primärvård), IVA, anestesi och operation. I dessa grupper (samt även andra grupper inom specialistvården) blev det ett bra utfall och många medlemmar var nöjda. Övriga förvaltningar samt chefer var inte prioriterade och i dessa grupper var missnöjet utbrett.

Vårdförbundet fick ut 3,61 % totalt där av Anestesi 4,2 %, barnmorskor 4,9 %, IVA 4,3 %, op 4,4 % och enhetschefer 2.06%.

Härnösands kommun snittade på ca 3,2 %, Kramfors 2,86 %, Timrå 2,7 %, Ånge 2,5 %, Ö-vik 3,8 %, Sundsvall ej summerat än och Sollefteå 2.7 %.

För första gången börjar nu vissa grupper inom landstinget ligga på samma nivåer som kommunerna!

Ny webb

Nu har vår nya webb haft premiär! Gå in och titta på vår nya och lättöverskådliga hemsida.

Du kan bl a läsa om vad vi gjort och vad som är på gång, kolla lönelägen och anmäla dig till aktiviteter. Du gillar oss väl också på Facebook; Vårdförbundet avdelning Västernorrland.

Behöver ni kontakt, ring Vårdförbundet Direkt, tel. 0771-420 420, vardagar kl. 8-18. Kan de inte hjälpa dig med ditt ärende, skickar de det vidare till vår lokalavdelning för fortsatt hantering.

Vi hoppas att ni alla får en skön sommar och välbehövlig semester!

Hälsningar Styrelsen och anställda