Student i Västernorrland

Information om kontaktperson och stipendier för dig som är student i Västernorrland.

Kontaktperson för dig som studerar är Peter Wallner  telefon 060-181950 eller Jenny Wedin telefon 073-2710282 alternativt 0660-89697, e-post jenny.edlund.wedin@vardforbundet.se  

Vårdförbundets studerandestipendium

Vårdförbundet delar ut stipendium på 5000 kronor till studerandemedlemmar på Umeå Universitet Campus Örnsköldsvik för bästa examensarbete inom ämnesområdet omvårdnadsvetenskap (C-nivå).
På Mittuniversitet, Sundsvall delas stipendium ut till bästa examensarbete inom ämnesområdet omvårdnadsvetenskap (C-nivå) och bästa examensarbete inom ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap (C-nivå).

En förutsättning för att få ta del av stipendiet är att den/de som skrivit uppsatsen är godkänd i samtliga kurser och deltar vid stipendieutdelningen, som sker i samband med examensceremonin. Som stipendiat kommer du/ni även att inbjudas att presentera C-uppsatsen vid någon av Vårdförbundets aktiviteter.

Stipendiaterna utses i samarbete med Mittuniversitetet och Umeå Universitet och delas ut på vår- och höstterminen i Sundsvall och på vårterminen i Örnsköldsvik.
Kontakta oss gärna för mer information.