Kandidater inför fyllnadsval till avdelningsstyrelsen i Västernorrland

Följande kandidater har inkommit för fyllnadsval till styrelsen inför årsmötet den 27 september.

Samtliga inkomna kandidater

Therese Burlin, Onkologen
Per Johansson, Rättspsykiatriska kliniken
Fredrik Nilsson, Ambulansen
Anna Nordgaard, Hematologen
Marie Söderlund, IVA

Valberedningens förslag

Therese Burlin Fredrik Nilsson

Länk till Valberedningen Västernorrland