Nomineringar 2017

Här nedan publiceras de kandidater som har tackat ja till att bli nominerade. Den sista nomineringsdagen var den 13 april.

Ordförande

Annika Kiel Olsson

Vice ordförande

Jessica Vestlund
Åsa Holgersson

Styrelseledamot

Jessica Vestlund
Åsa Holgersson
Inger Abrahamsson
Eva Lodin
Peter Wallner
Therese Burlin
Fredrik Lohman
Kenneth Byström
Maria Johansson
Anna Joald
Sophia Godau

Kongressombud

Annika Kiel Olsson
Jessica Vestlund
Åsa Holgersson
Inger Abrahamsson
Eva Lodin
Peter Wallner
Therese Burlin
Fredrik Lohman
Kenneth Byström
Maria Johansson
Anna Joald
Sophia Godau