Skolsköterskor i Sundsvalls kommun HBTQ-certifierade

Ett gäng med skolsköterskor står kring ett bord med tårta och kaffe på

Vårdförbundet har uppvaktat skolsköterskorna inom EMI i Sundsvalls kommun och bjudit på Vårdförbunds-tårta.

Detta med anledning av att de under detta läsår har HBTQ-certifierat sig genom en processinriktad utbildning med utbildare från RFSL.

Parallellt med utbildningsinsatsen pågår ett internt utvecklingsarbete utifrån underlag från utbildningstillfällena, som ska utmynna i en handlingsplan.
Målsättningen med certifiering är bland annat att de anställd får en ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer och att verksamheten påbörjar ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö.

”Elevhälsans medicinska insats genomsyras av ett välkomnande och respektfullt bemötande som bygger på kunskap, öppenhet och trygghet. Vi arbetar normkritiskt i alla delar av vår verksamhet, för alla människors lika värde oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck”