Aktuellt i Västernorrland kring sommarsemestrarna

Här hittar du aktuell information om vad som gäller för din sommarsemester och Vårdförbundets arbete med det här i rådande pandemi.

Semesterplanering är ett ständigt återkommande sommarproblem i och med bristen på Vårdförbundets medlemmar. Semesterlagen och kollektivavtal gäller även under en pandemi och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret, i enlighet med de regler som gäller.

Arbetsgivarna har sedan februari känt till att vi har en pandemi och borde ha startat semesterplaneringen för länge sedan. Ändå vill nu kommuner och regionerna allt oftare förhandla om avsteg från de lagar och överenskommelser som gäller för sommarsemesterns förläggning.

I samband med lokal samverkan och förhandlingar driver Vårdförbundet alltid att medlemmarna behöver vila och återhämtning - därför ska huvudsemestern i första hand förläggas under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Vi menar också att semestern ska utgöra fyra sammanhängande veckor under juni-augusti.

Semesterläget i Västernorrlands kommuner

Vi har inte hört något från våra sju kommuner när det gäller sommarsemestrarna. Därför antar vi att det kommer att fungera som det brukar, med huvudsemester under perioden juni-augusti.

Semesterläget i Region Västernorrland

Regionen har flaggat för att eventuellt behöva använda september som semestermånad, men inget är ännu förhandlat. Vi har informerat regionen att vi förhandlar om de personer som eventuellt kommer att beröras av detta, men det blir inte en generell förhandling. Tiden går dock snabbt och datum för att meddela semester, som ska göras en månad i förväg har snart passerat.

Även i år erbjuder regionen 15.000 kronor per vecka (max 4 veckor) till dig som säljer dina semesterveckor. Du som arbetar kliniskt med Covid-19-patienter kan sälja två semesterveckor och få 25.000 kronor per vecka.  

 

Vill du veta mer - kontakta din arbetsgivare eller oss i avdelning Västernorrland 

Läs mer om sommarsemester - Vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

 

Var rädd om dig - Du är viktig!