Erbjudande från TCO

TCO logotype

Bryt tystnaden - en utbildning/föreställning om arbetet runt sexuella trakasserier.

Teater Tage Granit använder sig av teater för att skapa dialog och diskussion runt svåra ämnen. Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att stå stärkt i sitt fackliga arbete.

Datum och tid

14 oktober kl 18:00

Plats

EQ House i Skönsberg 

Anmälan 

Senast den 7 oktober 2019 till mellerstanorrland@tco.se 

Inbjudan till Bryt tystnaden