Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktigt om årets löneöversyn

Hej medlem! Detta brev skickas till dig som är regionanställd och medlem i Vårdförbundet. Vi får många frågor kring årets löneöversyn och tänkte här passa på att förklara vad som gäller.

Det centrala löneavtalet HÖK 19 tecknades 16/5 i år och den lokala överenskommelsen 17/6. Det centrala avtalet har tydliga SKALL-krav som ska öka lönespridningen och ge en tydlig lönekarriär. För att arbetsgivaren ska leva upp till avtalet förutsätter det att de avsätter pengar. Avtalet är treårigt men med möjlighet till uppsägning redan 2020-12-31. Vi har under våren och i augusti utbildat våra förtroendevalda så har du frågor kan du prata med just din förtroendevalda.   

Som många av er kanske sett i Vårdfokus så har ordförande i Västerbotten uttalat sig om hur arbetsgivaren agerat och vad som inte fungerat så här långt. Likaså har förhandlingschef svarat på kritiken. Vi har hållit ett extra möte den 5/9 med förhandlarna på regionen då vår uppfattning var att de inte följde avtalet och våra gemensamma intentioner. Arbetsgivaren skulle efter mötet rätta till alla misstag.  

Vi har kommit överens om kriterier för särskilt yrkesskickliga (SY) som gäller för samtliga av våra medlemmar, detta oavsett vilken profession du har, om du är forskare, strateg, vårdkoordinator, chef eller ledare.  
I kriterierna står det en mening som lyder: 
”Arbetar patientnära, det vill säga ett arbete vars huvudsakliga arbetsuppgifter har en direkt påverkan på patienten”.
Parterna är överens om att det gäller alla våra medlemmar och det finns inga regler på hur mycket du behöver jobba i klinik. Alla våra medlemmars arbete påverkar patienten.   

En annan fråga som ofta dyker upp är antal år. Det står att SY ska ha jobbat ca 8 år. Detta är enbart som en vägledning i bedömningen och inget avgörande som fast siffra.  Ingen medarbetare behöver uppfylla alla kriterier utan det är en samlad bedömning som gäller.  
Vi har yrkat på 10 000 kr till särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden (3 år).  

Det är arbetsgivaren (politiker och tjänstemän) som beslutar hur mycket pengar som finns avsatt för löneutrymme i regionen och hur pengarna ska fördelas. Enligt den svenska modellen är detta norm som gäller på svensk arbetsmarknad. Vi vet alltså idag inga summor utan det redovisas i samband med avstämningen senare under hösten. 

Vi har åkt runt till länets alla 15 kommuner och påbörjat lönearbetet och vår upplevelse i det i stora hela är att kommunerna hanterar löneprocessen bättre än vad regionen gör.  
 
Din nya lön kommer betalas ut under hösten och det är retroaktivt från april i år. Har du frågor kring lönen så prata gärna med din förtroendevalda eller mejla oss på info.vasterbotten@vardforbundet.se 

Under hösten planerar vi för medlemsträffar i länet. Håll utkik på vår hemsida där vi lägger ut info allt eftersom.
 

Med vänliga hälsningar

Vårdförbundet avdelning Västerbotten

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -