Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev september

Sommarperioden är över och vi hoppas innerligt att de allra flesta av er har haft era fyra veckors sommarsemester som ni har rätt till och behöver för att få återhämtning! Om denna fråga hade varit upp till Vårdförbundet, så hade inte rätten till sommarsemester varit ett tema att diskutera, då hade det getts förutsättningar för att verksamheten ska fungera året runt. Nu är arbetsgivaren ansvarig för verksamheten och det är de som leder och fördelar sina resurser. Här nedan kommer information i korthet om aktuella frågor. Hör gärna av dig om du undrar något!


Årsmötet 7 oktober på Ansia i Lycksele

Välkommen till årets medlemshändelse där du en chans att göra din röst hörd, umgås och ha det trevligt över en god bit mat! Vi inleder med att fira Vårdförbundet 40 år, sedan blir det föreläsning om ”jämställdhet/hot och våld i nära relationer” och efter det börjar årsmötet. Dagen avslutas med gemensam middag och underhållning. De som vill åker buss hem till Umeå eller Skellefteå på kvällen. Man kan också övernatta och ta sig hem på eget vis dagen efter. Anmälan senast 28 september.

Anmälan årsmöte 2017
Kompetensutvecklingsdag för förtroendevalda 6 oktober

En dag med faktapåfyllnad, utveckling och praktiska övningar för dig som är förtroendevald och gått grundutbildningen. Tema för dagen är arbetsmiljö, arbetsmiljölagen i praktiken; 6:6a, risk- och konsekvensanalys, samt villkor & samverkan. Vi kommer bl.a. att jobba med case som du har nytta av i din direkta vardag som skyddsombud, mer info och frågor på vad du vill fördjupa dig i kommer. Anmälan senast 23 september.

Anmälan Kompetensutvecklingsdag för förtroendevalda 6 oktober
Nya AB (HÖK 16)

Nya nattarbetstider börjar gälla från 1 april 2018. Veckoarbetstiden för rent nattarbete kan inte vara mer än 36 timmar och 20 minuter. Går man på en rotationstjänst och jobbar minst 20% natt blir också veckoarbetstiden max 36 timmar och 20 minuter, minst 30% natt ger veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter. Obs! Inget lokalt avtal får vara sämre än HÖK 16. Ni som berörs av detta; har ni börjat titta på hur detta ska lösa sig schematekniskt? Alla har rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan som innefattar fortbildning, men det kan också innebära en vidareutbildning för att arbetsgivaren ska kunna säkra den kompetens som krävs på arbetsplatsen. Det fokuseras också på förutsättningar för specialisering av biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Utbildningsanställningar enligt AST för sjuksköterskor ska utvecklas. Gällande hälsosamma arbetstider: Arbetstidens förläggning kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete ska följas upp. Gällande lön: Den ska vara individuell och differentierad utifrån lönepolitik och kända lönekriterier på arbetsplatserna. För att få en löneutveckling och lönespridning måste äldre/erfarna medarbetare premieras i lönesättningen.

HÖK 16
Nya OB-ersättning + jour och beredskap, på schema enligt AB (HÖK 17):

I juni skrev arbetsmarknadens parter på ny ersättning av obekväm arbetstid. Procentsatsen för jour och beredskap har också höjts. Ersättningen gäller från 1 april 2017 och utbetalas retroaktivt till de som berörs i kommun och landsting. Har du inget hört? Prata med din närmaste chef. Gällande bisyssla: arbetstagaren skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren.

HÖK 17
VLL-modellerna

Efter att nya AB blev klart 1 december 2016 gick Vårdförbundet in i nya överläggningar med arbetsgivaren om arbetstidsmodellerna. Vi menade att värdet av modellerna måste öka när värdet av AB har ökat. Arbetsgivaren var ej överens och gav oss två val: bättre OB i modellerna, eller mer återhämtning vid nattarbete. Vårdförbundets politik är att både mer pengar och mer återhämtning behövs för att vi inom vården ska få villkor som gör att personalen vill stanna och orka ett helt yrkesliv. Tyvärr hade inte arbetsgivaren samma syn som oss. Det vi kunde enas om var att reglerna runt modellerna har gjorts tydligare.

Arbetsmiljö

Vi har många som kontaktar oss angående arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna. Vi alla medarbetare har en skyldighet att lyfta arbetsmiljöproblem till arbetsgivaren så att arbetsmiljölagen följs. Detta kan göras på APT eller i avvikelsesystemet för personalen, många arbetsgivare använder systemet LISA. Hör gärna med ditt lokala skyddsombud eller huvudskyddsombud om du har frågor eller funderar mer konkret hur man kan göra.

Aktiviteter och utbildningar

Håll utkik efter aktiviteter både för medlemmar och förtroendevalda framöver!

Aktiviteter och utbildningar
Hör av dig!

Är det något du funderar över, eller vill ni ha arbetsplatsbesök, ring Vårdförbundet direkt 0771-420 420 så kopplar de dig till rätt person.

Hoppas vi ses på årsmötet!

Hälsningar Katarina Nilsson Reian, styrelseledamot

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -