Blanketter och informationsmaterial  för förtroendevald

Bild på Vårdfokus och Vårdförbundets broschyrer

Här hittar du blanketter och informationsmaterial som du har nytta av i ditt uppdrag.

Blanketter för val av förtroendevald 

Val av förtroendevald sker på ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Alla medlemmar som har sin anställning och placering på arbetsplatsen ska kallas till mötet.
Mandatperioden för förtroendevald i Västerbotten är tre år från närmaste årsslut. (I år 2020 är mandatperioden till 2023-12-31).
Valblankett och blankett för avanmälan av uppdraget finner du nedan.

 

Förhandlingsordning och delegation

Avdelningsstyrelsens mål med att delegera teckningsrätten är att förhandlingar ska ske så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Därigenom ökar kompetensen inom hela organisationen. Utgångspunkten för delegationsordningen är att det skall finnas två nivåer inom organisationen, avdelningen med dess styrelse och arbetsplatsen med de förtroendevalda. Nedan kan du läsa hela Förhandlingsordningen som innehåller förhandlingsrutiner samt styrelsens delegeringar till förtroendevald.