Inställd på grund av få anmälningar. Studiecirkel om Framtidens vård

Material personcentrerad vård

Vill du delta i en studiecirkel som handlar om personcentrerad vård? Du behöver inga förkunskaper för att delta - bara nyfikenhet och en lust att lära. Vi träffas vid fem tillfällen, med början den 1 mars.

Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård

Vi vill att så många som möjligt ska få tillfälle att fördjupa sig i ämnet personcentrerad vård. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och utveckla vården.

Vårdförbundet har tagit fram ett material som vi använder oss av vid våra träffar. I foldern -  Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård,   kan du läsa om studiecirkelns upplägg.

Studiecirkeln omfattar fem möten där vi bland annat diskuterar yrkesetik och kärnan i personcentrerad vård. På det sista mötet gör vi en sammanfattning av de olika delarna.

Vi träffas i Umeå på Vårdförbundets expedition, Västra Esplanaden 19,  klockan 18.00-20.00 på nedanstående datum:

1 mars     Hälsa och helhet, professionsidentitet och yrkesetik

15 mars  Kärnan i personcentrerad vård - filosofin

22 mars  Vem är du? Vad är viktigt för dig?

29 mars  Teamarbete på riktigt.

5 april      Personlig plan för sammanhang.
                    Reflektion och sammanfattning

När du gör din anmälan så anmäler du dig till studiecirkelns samtliga träffar.

Tillsammans lär vi av varandra! Tillsammans kan vi åstadkomma något i praktiken!  

För ytterligare information om studiecirkeln, kontakta Helena Forss Johansson, telefon 090-161883 eller  0730-839476.

 

070-283 75 61

www.vardforbundet.se/personcentrerad