Sommarenkät nr 2

Nyponros utanför vit ladugård

Arbetsmiljö sommaren 2017

Om du arbetar inom privat eller statlig verksamhet, ange vilket
1. Har du hoppat över din lunchrast/motsvarande med anledning av arbetsbelastningen?
2. Har du jobbat övertid/ beviljad övertid?
3. Har ni haft överbeläggningar?
4. Har ni haft beordringar?
5. Hur har din arbetsmiljö varit den senaste veckan? 1 ) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
6. Hur upplever du att patientsäkerheten är? 1 motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5 motsvarar en mycket god patientsäkerhet