OBS! Paneldebatten den 30 maj är inställd på grund av få anmälda

Flera åhörare som lyssnar på debatt

På grund av att få medlemmar anmält sig ställer Vårdförbundet in Paneldebatten med landstingspolitikerna. Efter samtal med politikerna är vi överens om att det måste vara minst 15 personer i publiken. Tyvärr var det inte så många medlemmar som anmält sitt intresse.

Vårdförbundet inbjuder till medlemmar till paneldebatt med landstingspolitiker

Tid:   30 maj klockan 17.00-19.00             

 
Träffen är ett diskussionsforum där du kan diskutera och ställa frågor till landstingspolitikerna i panelen. Ta tillfället i akt och kom och lämna dina synpunkter till politikerna. 
Vårdförbundet har tre frågor med fokus på våra villkor i arbetslivet.


Sommaren 2017.
Hur ska vi kunna upprätthålla hög patientsäkerhet
under sommarmånaderna då bemanningen är lägre i verksamheterna.

Kompetensförsörjningen bland Vårdförbundets yrkesgrupper
Hur kan vi möta framtidens behov med att försörja vården med rätt personal  och framförallt behålla befintlig personal.

Akademisk specialisttjänstgöring, AST, där utbildningen är en del av anställningen
Vårdförbundet vill öka antalet AST-tjänster i Västerbotten. Västerbottens läns landsting
och Umeå kommun har infört AST-tjänster, men det behövs många fler platser för att antalet specialistutbildade ska öka.