Sommaren 2016, lön och nattarbetstid

Jenny Olosson

Avdelningsordförande Jenny Olsson informerar om sommarsituationen och om den nu färdiga löneöversynen med Västerbottens läns landsting.

Västerbottensnytt juni månad

Sommaren 2016

Vi vet att det råder stor oro inför stundande sommar. Både chefer och medarbetare i länet vänder och vrider på alla tänkbara sätt för att få ihop ett schema som både ger ledighet och samtidigt tillgodoser  kraven på god patientsäkerhet och bra arbetsmiljö. Många av Vårdförbundets medlemmar ställer upp och tar extra arbetspass och säljer semesterveckor för att vården ska fungera, samtidigt som första linjens chefer nästan slår knut på sig själva för att finna så bra lösningar som möjligt utifrån rådande situation.

På vissa enheter har rekryteringen av nya medarbetare gått bra och scheman är färdiga, men det får inte hända något oförutsett i verksamheterna då det redan nu är väldigt sårbart. Idag har vi kommit in i juni månad och det finns flera arbetsplatser där sommaren och semestrarna inte är klara. Du behöver din återhämtning och vila och vi tycker att det är av stor vikt att du får fyra veckors sammanhängande semester och att Arbetstidslagen följs även under sommartid.

Hälsosamma arbetstider bra lön och löneutveckling

Avdelningsstyrelsen och samordnare träffar medlemmar runt om i länet varje vecka och vi hör och ser hur tufft de har det. Två viktiga faktorer för att vi ska orka fortsätta arbeta i våra fantastiska yrken är - hälsosamma arbetstider samt bra lön och löneutveckling.

Vården i Västerbotten är pressad idag. Fler Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor, Barnmorskor och Sjuksköterskor måste rekryteras till vården, eftersom många väljer att lämna yrket på grund av stress och hög arbetsbelastning. Om vi värderas med rätt lön och får möjlighet att schemaläggas mer hälsosamt - då är vi övertygade om att fler väljer att arbeta inom vården igen.  Det är där vi måste börja.

Lön 2016 - Medlemsmöten i Skellefteå, Umeå och Lycksele i början på juni

Löneförhandlingarna i länets kommuner och landsting är så gott som klara. Endast ett fåtal kommuner har ännu inte avslutat processen. I landstinget valde vi i år en traditionell förhandling och denna avslutades i oenighet. Vår uppfattning är att det är för lite pengar för att kunna lönesätta Vårdförbundets medlemmar. 

Utefter denna förhandling och utfallet så finns det många frågor, så vi vill gärna möta dig på ett medlemsmöte och berätta om årets löneprocess. Vi kommer att ha medlemsmöten i Lycksele, Skellefteå och Umeå i början av juni och vi hoppas att vi träffar dig på någon av orterna.

Både under och efter löneförhandlingarna har vi mött politiker för att diskutera framtidens kompetensförsörjning. Frågan om hur arbetsgivarna ska kunna rekrytera och framförallt behålla kompetenta medarbetare är helt avgörande för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Nattarbetstider

Arbetet med nattarbetstiderna med Sveriges kommuner och landsting fortgår. Det är täta träffar angående Principöverenskommelsen om arbetstidsreglering som ska tecknas senast 2016-11-30. Ni kan följa med i det som händer på avtalsbloggen där Vårdförbundets förhandlingschef fortlöpande uppdaterar oss. Under september kommer vi att träffa länets förtroendevalda och gå igenom läget kring nattarbetet och vart parterna står.

Fyllnadsval vid Västerbottens Årsmöte den 6 oktober

Som några av er redan vet så har Evy Andersson valt att kliva av sitt uppdrag som styrelseledamot då hon fått ett förordnande som avdelningschef. Vi önskar Evy lycka till med nya uppdraget.

Vid årsmötet den 6 oktober sker därför fyllnadsval till avdelningsstyrelsen. Om du är intresserad av ett styrelsearbete tycker jag att du ska kandidera.  I detta fantastiska uppdrag har du möjlighet att påverka och förändra vården och alla dess utmaningar. Vi behöver även en person på landstingsfacklig tid som kanske just du som är förtroendevald är intresserad av.

Sommarenkät

Vi kommer i även sommar att skicka ut en Sommarenkät som vi önskar att så många som möjligt svarar på. Det blir ett viktigt underlag för oss när vi tillsammans med arbetsgivaren ska utvärdera sommaren 2016. Enkäten skickas ut vid tre tillfällen, i slutet av juni, juli och i mitten på augusti.

Varma hälsningar
Jenny Olsson, avdelningsordförande Vårdförbundet Västerbotten