Nyhetsbrev december - Hök16 och arbete inför ny vision

Jessica Östberg

Tidigt på morgonen den 1 december tecknades ett nytt centralt avtal mellan SKL och Vårdförbundet. Här kan du läsa en sammanfattning om vad avtalet innebär.

Så går ännu ett år mot sitt slut och årets mörkaste tid är här. Det är nu en extra stor utmaning att varje morgon ta sig ur sängen och möjligheten att vistas utomhus under den korta tid vi har dagsljus om dagarna är begränsad. Men, det är också, i mitt tycke, den mysigaste tiden på året med tända ljus och en förväntan inför den stundande julhelgen och allt som hör till.

Nytt centralt avtal - HÖK 16  

•  Sänkt veckoarbetstid för våra medlemmar som arbetar ständig natt eller omväxlande dag och natt i landstinget samt för våra medlemmar som arbetar omväxlande dag och natt i kommunerna. För våra sjuksköterskor som arbetar ständig natt i kommunerna nådde parterna inte ända fram till en lösning, och här ska nu parterna gemensamt kartlägga förutsättningarna vid nattarbete för sjuksköterskor inom kommunsektorn. En första avstämning ska ske i november 2017, och arbetet ska vara klart i november 2018. 

•  Vårdförbundet och SKL ska ta fram riktlinjer och rekommendationer om hur man skapar en arbetstidsförläggning som är både verksamhetsanpassad och hälsosam. 

•  För att komma tillrätta med bristen på specialistsjuksköterskor har parterna nu kommit överrens om att lösningen är utbildningsanställningar. AST (akademisk specialisttjänstgöring) är en modell som Vårdförbundet tagit fram och som innebär att du som är sjuksköterska kan specialistutbilda dig med bibehållen lön. 

•  Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister och lyfta fram goda exempel. Ett särskilt fokus ligger på förutsättningarna för specialisering för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. 

•  Avtalet ger dig rätt till en individuell utvecklingsplan, där arbetsgivaren ska ansvara för att du får rätt förutsättningar till kompetensutveckling.

• OB-ersättningarna höjs med 2,2% från och med 2016-12-01.

Arbetet mot en ny Vision

I maj 2018 ska Vårdförbundets kongress ta ställning till en ny Vision för yrkets, vårdens och villkorens utveckling. Visionen ska ge kraft och energi och är en viktig del av Vårdförbundets identitet och en grund för att vi ska vara en relevant organisation för dagens och framtidens medlemmar. Läs mer om Västerbottens möten under vecka 47.

Må julen fylla ditt hem med glädje, ditt hjärta med kärlek och ditt liv med skratt,  önskar Jessica Östberg, Vice avdelningsordförande