Ordförande har ordet

Fyra gånger per år skickar ordförande Jenny Olsson ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar med aktuell information om vad som är aktuellt i Västerbotten.