Kompetensutvecklingsdagen via videosändning den 22 maj är inställd på grund av få deltagare.

Plåtklämma med texten förtroendevald/skyddsombud fastsatt på vita arbetskläder

Kompetensutvecklingsdagen är inställd på grund av få anmälningar. Nytt utbildningstillfälle blir den 6 oktober.

Kompetensutvecklingsdag med temat Yrke-Vård och Villkor

Syftet med Kompetensutvecklingsdagen är att ge dig stöd och kunskap i att utföra ditt uppdrag. Vi vill ge dig verktyg så att du kan hantera de frågor och utmaningar som uppkommer i dagens vård och som berör dig och dina kollegor. 

Välkommen att anmäla dig till utbildningstillfället enligt nedan:

Inställt!  Mötet den 22 maj
Nytt utbildningstillfälle - Kompetensutvecklingsdag  6 oktober 2017   09.00-15.00

(fika serveras från 08.30-09.00)

Plats: meddelas senare

Välkommen att anmäla dig här till Kompetensutvecklingsdagen den 6 oktober.

Ansök om tjänstledigt hos din arbetsgivare med bibehållna anställningsförmåner och lön enligt LFF§7. Schemalägg arbetsdag på utbildningsdag. Ingen ersättning utges för ledig dag.

Om du har frågor, kontakta:  Peter Ameln telefon 090-785 18 06