Hur har du det på jobbet i sommar?

Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på några frågor om din arbetsmiljö. Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av Västerbottens medlemmar.

Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2019 utvärderas.

Vi skickar ut påminnelse om enkäten via e-post vid två tillfällen, i juli och augusti. Det är samma frågor som ställs. Du väljer själv när du vill svara, beroende på hur du jobbar under sommaren. Fyll enkelt i formuläret nedan.


Tusen tack för din medverkan!