Din arbetsmiljö sommaren 2018

Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på några frågor om din arbetsmiljö. Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av Västerbottens medlemmar.

Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2018 utvärderas.

Vi skickar ut påminnelse om enkäten via e-post vid två tillfällen, i juli och augusti. Det är samma frågor som ställs. Du väljer själv när du vill svara, beroende på hur du jobbar under sommaren. Fyll enkelt i formuläret nedan.


Tusen tack för din medverkan!

Arbetsmiljö sommaren 2018

Om du arbetar inom privat eller statlig verksamhet, ange vilket
1. Har du hoppat över din lunchrast/motsvarande med anledning av arbetsbelastningen?
2. Har du jobbat övertid/ beviljad övertid?
3. Har ni haft överbeläggningar?
4. Har ni haft beordringar?
5. Hur har din arbetsmiljö varit den senaste veckan? 1 ) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
6. Hur upplever du att patientsäkerheten är? 1 motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5 motsvarar en mycket god patientsäkerhet