Dags för nyval - nominera dig själv eller någon annan!

Medlemmar som håller upp röstningslappar med nummer

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Västerbotten. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen. Du kan nominera fram till den 20 augusti. Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så måste du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Inkomna nomineringar

Ordförande
Catrin Johansson, Skellefteå, avdelningsstyrelsen - återtagen kandidatur
Jenny Olsson, Umeå, avdelningsordförande  (presentation)

Vice ordförande
Catrin Johansson, Skellefteå, avdelningsstyrelsen - återtagen kandidatur
Jessica Östberg, Umeå, vice avdelningsordförande (presentation)

Styrelseledamot
Annika Forssander, Skellefteå, samordnare  (presentation)
Catrin Johansson, Skellefteå, avdelningsstyrelsen  (presentation)
Cecilia Jakobsson, Umeå, samordnare
Helena Forss Johansson, Umeå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Henrik Helander (Återtagit nominering)
Ingela Harlén Jonsson, Skellefteå, Akutmottagningen (presentation)
Karin Kopparmalms Lindblad, Vilhelmina, avdelningsstyrelsen (presentation)
Katarina Nilsson Reian, Umeå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Maria Vestberg, Umeå, Backens Hälsocentral
Marie Brännström, Skellefteå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Martin Jonsson, Umeå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Magnus Nyström, Skellefteå, Ambulansen  (presentation)
Mattias Weibull, Nordmaling, avdelningsstyrelsen (presentation)
Susanne Lindblad, Lycksele, Kvinnokliniken  (presentation)

Kongressombud
Catrin Johansson, Skellefteå, avdelningsstyrelsen  (presentation)
Jenny Olsson, Umeå, avdelningsordförande  (presentation)
Jessica Östberg, Umeå, vice avdelningsordförande   (presentation)  
Helena Forss Johansson, Umeå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Karin Kopparmalms Lindblad, Vilhelmina, avdelningsstyrelsen (presentation)
Katarina Nilsson Reian, Umeå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Marie Brännström, Skellefteå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Mattias Weibull, Nordmaling, avdelningsstyrelsen (presentation)
Martin Jonsson, Umeå, avdelningsstyrelsen (presentation)
Ulrika Johansson, Nordmaling, Hjärtcentrum (presentation)
Cecilia Jakobsson, Umeå
Annika Forssander, Skellefteå

Nominerade till Valberedningen
Ann-Christin Karlberg de Roos,  Skellefteå, valberedningen
Carina Aminoff, Umeå, Backens Hälsocentral
Carina Forslund,  Umeå, valberedningen
Cecilia Lundberg (Återtagit nominering)
Jessica Axelsson, Umeå (sammankallande Valberedningen)
Peter Ameln, Umeå, samordnare
Thomas Hashemi, Skellefteå, valberedningen
Maria Rautio Kalla, Vännäs, valberedningen

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.  

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdragen är fyra år.  

Nominering till Valberedningen

Även mandatperioden för Valberedningen går ut i oktober 2017. Nomineringar till Valberedningen kan göras till e-post: sara.brodin@vardforbundet.se. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare behandlas inte av Valberedningen.       

Rollbeskrivningarna