Dags för nyval - nominera dig själv eller någon annan!

Medlemmar som håller upp röstningslappar med nummer

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Västerbotten. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen. Du kan nominera fram till den 20 augusti. Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så måste du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Inkomna nomineringar

Ordförande
Catrine Johansson,  avdelningsstyrelsen

Vice ordförande,
Catrine Johansson, avdelningsstyrelsen
Jessica Östberg, avdelningsstyrelsen (presentation)

Styrelseledamot
Martin Jonsson, avdelningsstyrelsen (presentation)
Magnus Nyström, Ambulansen Skellefteå  (presentation)
Susanne Lindblad, Lycksele lasarett
Catrine Johansson, avdelningsstyrelsen
Marie Brännström, avdelningsstyrelsen
Mattias Weibull, avdelningsstyrelsen
Helena Forss Johansson, avdelningsstyrelsen
Henrik Helander, Umeå kommun (Presentation)
Maria Vestberg, Backens Hälsocentral, Umeå

Kongressombud
Jenny Olsson, avdelningsordförande Västerbotten
Jessica Östberg, vice ordförande Västerbotten  (Presentation)
Catrine Johansson, avdelningsstyrelsen
Marie Brännström, avdelningsstyrelsen
Mattias Weibull, avdelningsstyrelsen
Helena Forss Johansson, avdelningsstyrelsen
Martin Jonsson, avdelningsstyrelsen (Presentation)

Nominerade till Valberedningen
Carina Aminoff, samordnare Vårdförbundet Västerbotten

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.  

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdragen är fyra år.  

Nominering till Valberedningen

Även mandatperioden för Valberedningen går ut i oktober 2017. Nomineringar till Valberedningen kan göras till e-post: sara.brodin@vardforbundet.se. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare behandlas inte av Valberedningen.       

Rollbeskrivningarna

            

Nomineringar 2017 Västerbotten

Jag nominerar till förtroenduppdraget
Den nominerade är tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär.