Dags för nyval - nominera dig själv eller någon annan!

Medlemmar som håller upp röstningslappar med nummer

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Västerbotten. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen. Du kan nominera fram till den 20 augusti. Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så måste du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Inkomna nomineringar

Ordförande
Catrin Johansson,  avdelningsstyrelsen  (presentation)
Jenny Olsson, avdelningsstyrelsen  (presentation)

Vice ordförande,
Catrin Johansson, avdelningsstyrelsen  (presentation)
Jessica Östberg, avdelningsstyrelsen (presentation)

Styrelseledamot
Annika Forssander, samordnare Vårdförbundet Västerbotten (Presentation)
Catrin Johansson, avdelningsstyrelsen  (presentation)
Helena Forss Johansson, avdelningsstyrelsen
Katarina Nilsson Reian, avdelningsstyrelsen
Maria Vestberg, Backens Hälsocentral, Umeå
Marie Brännström, avdelningsstyrelsen
Martin Jonsson, avdelningsstyrelsen (presentation)
Magnus Nyström, Ambulansen Skellefteå  (presentation)
Mattias Weibull, avdelningsstyrelsen
Susanne Lindblad, Lycksele lasarett  (presentation)

Kongressombud
Catrin Johansson, avdelningsstyrelsen  (Presentation)
Jenny Olsson, avdelningsordförande Västerbotten (Presentation)
Jessica Östberg, vice ordförande Västerbotten  (Presentation)  
Helena Forss Johansson, avdelningsstyrelsen
Katarina Nilsson Reian, avdelningsstyrelsen 
Marie Brännström, avdelningsstyrelsen
Mattias Weibull, avdelningsstyrelsen 
Martin Jonsson, avdelningsstyrelsen (Presentation)
Ulrika Johansson

Nominerade till Valberedningen
Ann-Christine Karlberg de Roos,  Valberedningen
Carina Aminoff, samordnare Vårdförbundet Västerbotten
Carina Forslund,  Umeå
Cecilia Lundberg, samordnare  Västerbotten  (Återtagit nominering)
Jessica Axelsson, Umeå (sammankallande Valberedningen)
Peter Ameln, samordnare Vårdförbundet Västerbotten

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.  

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdragen är fyra år.  

Nominering till Valberedningen

Även mandatperioden för Valberedningen går ut i oktober 2017. Nomineringar till Valberedningen kan göras till e-post: sara.brodin@vardforbundet.se. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare behandlas inte av Valberedningen.       

Rollbeskrivningarna

            

Nomineringar 2017 Västerbotten

Jag nominerar till förtroenduppdraget
Den nominerade är tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär.