Lunchmöten för chefer/ledare

samtalande chefer

Vårdförbundet bjuder dig som är chef/ledare på lunch i Lycksele och Skellefteå. Tag tillfället i akt och träffa dina kollegor och oss i Vårdförbundet för att diskutera frågor och dilemman som du ställs inför i din chefsroll. OBS! Lunchmötena den 9 och 10 maj i Umeå är inställda.

Vårdförbundet inbjuder dig som är chef/ledare till ett lunchmöte

Passa på att träffa dina chefskollegor under trevliga former och njut av en god lunch.

Vårdförbundet har skapat en kollegial mötesplats – för tankar och funderingar kring hur det är att vara chef, i syfte att stärka dig i din chefsroll och att fånga upp angelägna frågor. Tag tillfället i akt och diskutera med dina kollegor och med Vårdförbundet om de frågor och dilemman som du ställs inför.

Anmäl dig till respektive möte på markerad länk enligt nedan:

Lunchmöte i Lycksele

Lycksele lasarett, 26 april klockan 11.30-13.00. Lokal: Ripan Lycksele lasarett
På programmet: Löneavtal, Chefsspecifika frågor och Aktuellt i Vårdförbundet. 

Lunchmöte i Skellefteå

Skellefteå lasarett, 2 maj klockan 11.30-13.00. Lokal: Vinbäret
På programmet: Löneavtal, Chefsspecifika frågor och Aktuellt i Vårdförbundet.


Lunchmötet den 9 maj för chefsmedlemmar i Umeå kommun är inställt. Vi återkommer med nytt datum.

Plats: Vårdförbundets expedition, V Esplanaden 19 i Umeå.
Vi diskuterar specifika frågor som rör dig som är chef i kommunen och går igenom nya löneavtalet HÖK16.
Välkommen med din anmälan till e-post: jenny.olsson@vardforbundet.se

Lunchmötet den 10 maj är i Umeå är inställt. Nytt möte i september. Vi återkommer med mer information.

Norrlands universitetssjukhus 10 maj klockan 11.30-13.00. Lokal: By 27 Skiffersalen.
På programmet:  Löneavtal Västerbottens läns landsting, Chefsspecifika frågor och Aktuellt i Vårdförbundet. 
Vårdförbundets chefsspecialist Ellen Salén Wettergren medverkar.

 

Bjud med en kollega
Har du en kollega, som inte är medlem, men som är chef /ledare så kan även hon/han anmäla sig till lunchträffen.

Det kan också vara en kollega, som är medlem, men som inte har fått denna inbjudan, det kan då bero på att vi  har fel uppgifter i vårt medlemsregister.
Kontakta då Vårdförbundet Direkt på telefon: 0771-420 420 för ändring.

Varmt välkommen!