Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade styrelseuppdrag och Årets förtroendevald.

Styrelseledamot

Simon Gustafsson

Årets förtroendevald

Simon Gustafsson