Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade styrelseledamot, valberedare och Årets förtroendevald.

Styrelseledamot

Simon Gustafsson - Presentation 

Bengt Sjöberg - Presentation 

Erika Olofsson - Presentation 

Karin Järback - Presentation

Valberedare

Ulrika Johansson

Årets förtroendevald

Simon Gustafsson 

Rose-Marie Avander