Förtroendevald / skyddsombud på arbetsplatsen. Varför är det viktigt?

Pennficka och klämma med texten förtroendevald/skyddsombud

Cecilia Lundberg skriver i Västerbottensbloggen om hur viktigt det är att det finns lokalt förtroendevald på arbetsplatsen och det är framförallt roligt att vara förtroendevald.

Förtroendevald på arbetsplatsen möjliggör inflytande och insyn i verksamheten

En arbetsplats med en förtroendevald öppnar upp möjligheten till inflytande, insyn i verksamheten och möjlighet till samverkan för Vårdförbundets medlemmar.
Som förtroendevald har du demokratiskt valts av dina medlemmar som genom detta val har gett dig sitt förtroende och mandat.

Du har som förtroendevald och skyddsombud möjlighet att själv utforma rollen utifrån ditt engagemang och dina medlemmars önskemål men samtidigt komma ihåg att du representerar Vårdförbundet.

Du blir även automatiskt skyddsombud när du väljs till förtroendevald.

Du behövs!

  • Du behövs på arbetsplatsen för att kunna påverka, ge stöd, vara länken mellan medlemmar och arbetsgivare, som skyddsombud och för att sprida ny viktig information från Vårdförbundet.
  • Din roll är nödvändig för att samverkan och den demokratiska processen ska fungera fullt ut på lokal nivå.
  • Utan förtroendevald kanske ni inte får vara med i beslutsprocessen, eftersom ingen representerar er röst i samverkansgruppen.
  • Din viktigaste uppgift är att företräda medlemmarna och ta till vara på deras intressen som rör arbetsplatsen.

  • Under 2017 innebär det bl.a. löneprocessen med lönekriterier och lönesamtal, se till att lagar och avtal följs, ge stöd och råd till enskilda medlemmar, som skyddsombud verka för en god arbetsmiljö och påpeka de brister som eventuellt finns så att arbetsgivaren åtgärdar dessa, hålla medlemsmöten och samverka med arbetsgivaren.

Du är inte ensam!

Vi i Vårdförbundet Västerbotten finns med dig och är ditt stöd. Ta hjälp av oss eller Vårdförbundet Direkt om en fråga verkar för svår. Hör alltid av dig om en medlem riskerar att bli uppsagd!
Din arbetsplats har en ansvarig "samordnare" på Vårdförbundet Västerbotten som är din personliga coach i ditt uppdrag. Återkoppla gärna och hör av dig om du behöver.

Ett roligt uppdrag

Att vara förtroendevald, och tillika skyddsombud, är ett intressant och roligt uppdrag. Du erbjuds utbildning som du även senare har användning av i ditt yrkesliv.
Din egen erfarenhet och den kunskap som du bygger upp kommer du snabbt känna ger dig trygghet i sakfrågor.
Ditt mandat skyddas utifrån bland annat lag om facklig förtroendeman samt arbetsmiljölagen.

Vi hoppas att 2017 blir det år då ALLA arbetsplatser har minst en förtroendevald!