Vi har ett avtal!

Som ni kanske redan vet så har vi nu ett nytt centralt löneavtalet med SKL och Sobona.

Just nu analyserar och jobbar vi med avtalstexten och det finns många skall-krav till skillnad från tidigare avtal. En förhandlingsdelegation är utsedd i Västerbotten och vårt uppdrag är att förhandla med våra 16 arbetsgivare.

Vi kommer jobba hårt och intensivt för att få till bra lokala avtal. Vi är taggade och kommer ge järnet och lägga allt vårt fokus på detta!

Avtalsgruppen består av: Helena, Henrik, Gunnar, Jessica och Jenny.