SKL informerar sina medlemmar, regioner och kommuner, att Vårdförbundets arbetstidsavtal fortsätter att gälla, oavsett facklig tillhörighet.

I Vårdförbundets centrala kollektivavtal med SKL och Sobona, HÖK 16, finns särskilda arbetstidsbestämmelser som gäller för både yrken och arbetsuppgifter. Dessa gäller för Vårdförbundets yrken barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. SKL anser att de särskilda centrala och lokala arbetstidsbestämmelser som finns fortsätter att tillämpas, oavsett facklig tillhörighet. Det är samma lösning som gäller för andra yrkesgrupper med särskilda arbetstidsbestämmelser, till exempel läkare och lärare.

- Det är givet att Vårdförbundet träffar kollektivavtal om villkor för samtliga våra yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter. Behovet av vila och återhämtning vid nattarbete är till exempel detsamma, oavsett facklig tillhörighet, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

Detta innebär att även de barnmorskor som gått över till fackförbundet SRAT omfattas av den sänkta veckoarbetstiden vid nattarbete som finns i både centralt och lokala avtal.

Vårdförbundet är sedan lång tid tillbaka – och även fortsättningsvis – den självklara fackliga motparten till SKL och Sobona.

 

Fakta           

  • Förhandlingar pågår om ett nytt centralt kollektivavtal för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.
  • I förhandlingarna yrkar vi på en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga, en utvecklad lokal löneprocess som säkrar en god löneutveckling för samtliga, sänkt veckoarbetstid även för de som arbetar ständig natt i kommunerna samt lokala processer för att få en hälsosam arbetstidsförläggning.
  • Vårdförbundet är ensam facklig part vid förhandlingsbordet.
  • Den nuvarande huvudöverenskommelsen med SKL och Sobona, HÖK 16, löper ut den 31 mars 2019.
  • Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.