Trevliga medlemsmöten under vecka 47

Medlemmar med popcorn

Under Vårdförbundsveckan anordnades det medlemscaféer och biokvällar i länet och vi hade då förmånen att få möta många av er.

Vårt fokus under denna vecka låg på att samtala med medlemmar och förtroendevalda kring idéer om hur yrke, vård och villkor kan och bör utvecklas och era tankar om framtiden i våra fyra professioner. Vi har nu gjort en sammanställning av alla tankar och idéer och insikter som ni bidrog med under den veckan och vi vill passa på att tacka för ert engagemang!

Under 2017 kommer vi att arbeta vidare nationellt med att summera intrycken av dialogerna med medlemmar i hela landet och utifrån det börja skissa på en ny Vision inför kongressen 2018.

Tack för all klokskap ni bidragit med.