Vårdförbundet träffar politiker i Lycksele den 20 oktober

Västerbottens län med Vårdförbundets politiska skrifter

Vårdförbundet har bjudit in landstings- och kommunpolitikerna i Lycksele för att diskutera Personcentrerad vård och Framtidens kompetensförsörjning.

Den 20 oktober träffar Vårdförbundet politikerna i Lycksele. Tillsammans med politikerna vill Vårdförbundet diskutera följande frågeställningar.

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård sätter patientens egna berättelser och upplevelser i fokus. Kärnan i arbetssättet är ett partnerskap mellan vårdaren och personen med sjukdomen. Att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning och långsiktighet eftersom det på många sätt utmanar vårdens arbetssätt och styrsystem. Hur kan vi tillsammans bidra till den genomgripande omställning som den svenska vården är i stort behov av?

 
Framtidens kompetensförsörjning

Hur ska vi tillsammans arbeta för att kunna lösa svårigheterna med att rekrytera och behålla befintlig personal? Vilka förutsättningar måste skapas för att lösa bristen på arbetskraft inom Vårdförbundets yrkesgrupper?

Vårdförbundet Västerbotten
Jeanette Stenlund och Karin Kopparmalms Lindblad