Löneöversyn 2017-2018, Västerbottens läns landsting

guldpengar

En löneökning på i snitt nio procent under två år, det ingår i det nya avtal som Vårdförbundet Västerbotten har slutit med landstinget. En extra satsning görs på biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Nytt lokalt kollektivavtal om löneöversyn 2017-2018 - tvåårsavtal

Vårdförbundets vice ordförande i Västerbotten, Jessica Östberg, är nöjd över tvåårsavtalet med landstinget. Hon är också nöjd med att landstinget gör en särskild satsning på biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Löneavtalet med Västerbottens läns landsting innebär att:

  • Löneutrymmet är 9 % för Vårdförbundets medlemskategorier sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.
  • Inom ramen för ovanstående utrymme ska det göras en särskild satsning på yrkeskategorierna biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som kommer att garanteras ett utfall på i genomsnitt 10 %.
  • Vid sidan av löneöversynen kommer de medlemmar som idag har en lön som ligger under den nuvarande ingångslönen på 26 000 kronor att korrigeras upp till 26 000  från och med den 1 januari  2017. De medlemmar som berörs av detta ska utöver korrigeringen ingå i tvåårsavtalet.

Från Vårdförbundet Västerbotten ser vi positivt på den överenskommelse vi gjort med Västerbottens läns landsting om ett tvåårsavtal. Vi har under förhandlingarna tryckt extra mycket på att de som tjänar under ingångslönen, men jobbat ett tag ska korrigeras från och med  1 januari 2017. Dessa medlemmar ska också ingå i tvåårsavtalet. Denna korrigering har gjorts utanför ramen på 9 %.

Vi har jobbat hårt för att lyfta våra yrkeskategorier biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Dessa båda yrkeskategorier har för närvarande de lägsta medellönerna i landet här i Västerbottens Läns Landsting.

Vi är också överrens med arbetsgivaren om att lönespridningen måste öka. Det ska synas på lönen om man har jobbat länge i yrket, vilket det inte gör idag. För att kunna behålla personal och trygga kompetensförsörjningen måste det löna sig att vara lojal. 

Läs mer i Vårdfokus.

Jessica Östberg, vice ordförande