Kompetensfördjupning för dig som förtroendevald

Ta chansen och anmäl dig till någon av våra kompetensutvecklingsdagar i vår. Kom ihåg att kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på just din arbetsplats!

Vårdförbundet bjuder in dig som förtroendevald/skyddsombud till kompetensutvecklingsdag med temat Skyddsombudets roll på arbetsplatsen. Välj den dag som passar dig bäst.

 

Programpunkter

  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetstidslagen
  • OSA
  • Arbete med risk- och konsekvensanalys

Syftet med kompetensfördjupningen är att ge dig stöd och kunskap i att utföra ditt uppdrag som skyddsombud. Vi vill ge dig verktyg så att du kan hantera de frågor och utmaningar som berör dig och dina kollegor i ert arbete.