Enkät om din arbetsmiljö sommaren 2017

Prästkragar vid vatten

Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på sex frågor om hur din arbetsmiljö har varit den senast veckan. Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av oss medlemmar vid olika tillfällen. Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2017 utvärderas.

Snabbenkäten, med samma frågor, skickas ut vid två tillfällen och vi hoppas att du kan ta dig tid att svara på någon av enkäterna. Vi önskar svar kring den  25 juli och 25 augusti om du är i tjänst eller precis har varit i tjänst. Du behöver inte lämna några personuppgifter, bara uppgift om arbetsgivare och arbetsplats.

Sommarenkät nr 1

Tack för din medverkan!
VÅRDFÖRBUNDET VÄSTERBOTTEN,  Avdelningsstyrelsen