Nyfiken på vad vi genomförde under 2019? Läs mer här!

Varje år summerar och utvärderar vi föregående år och skriver en årsrapport.

2019 var året då vi medlemmar förenades i en gemensam kamp där vi tillsammans lyfte våra professioner och visade på värderingen av våra fyra yrken. Vi tog fighten både under och efter avtalsrörelsen och har påverkat politiker, beslutsfattare och allmänheten.

Tack alla ni medlemmar för ett händelserikt år 2019!

Västerbottens årsrapport 2019