Årsmöte 2017

Avdelning Västerbotten höll sitt årsmöte den 7 oktober på Ansia i Lycksele.

Dagen inleddes med firande av Vårdförbundet 40 år med bubbel, snittar och film och därefter höll Maria Stefansson från Västerbottens Läns Landsting en uppskattad föreläsning om jämställdhet.

Under årsmötet fick medlemmarna vara delaktiga i verksamhetsplaneringen 2018. Vi hade glädjen att dela ut pris till Årets Förtroendevalda som i år gick till Erik Berg Marklund, Nicklas Fransson, Emma Håkansson och Maria Wågebrand. Årets Engagemang tildelades i år Cecilia Ek.

Avgående styrelseledamöter och valberedare avtackades och nyval gjordes till alla poster, med mandatperiod till Årsmötet 2018.


Den nya styrelsen ser ut som följer:

Jenny Olsson, ordförande
Jessica Östberg, vice ordförande
Marie Brännström
Annika Forssander
Helena Forss Johansson
Cecilia  Jakobsson
Catrin Johansson
Martin Jonsson
Katrin Kopparmalms Lindblad
Katarina Nilsson Reian
Mattias Weibull

Den nya valberedningen består av:

Jessica Axelsson, sammankallande
PeterAmeln
Carina Aminoff
Carina Forslund
Thomas Hashemi
Ann-Christin Karlberg de Roos
Maria Rautio Kalla


Kongressombud samt ersättare:

Jenny Olsson
Jessica Östberg
Catrin Johansson
Helena Forss Johansson
Katarina Nilsson Reian
Karin Kopparmalms Lindblad
Ulrika Johansson
Martin Jonsson

Mattias Weibull, ersättare
Marie Brännström, ersättare
Cecilia Jakobsson, ersättare
Annika Forssander, ersättare


Kvällen avslutades med middag och underhållning.

Ett varmt tack till alla som deltog!