Årsberättelse 2016

Kommer du ihåg vad som hände får ett år sedan. Friska upp minnet genom att läsa årsberättelsen.

Sammanfattning av Årsberättelse 2016

Vårdförbundet  har haft förmånen att fira flera framgångar under 2016, såsom AST i Umeå kommun, höjd lägsta lön i landstinget och i Umeå kommun och vi har firat att Biomedicinska analytiker har varit ett legitimerat yrke i tio år. All vår framgång har kommit ur hårt slit och påverkansarbete men vi har fortfarande lång väg att gå.

I Västerbotten råder en Vi-känsla där medlemsaktivismen har en framträdande roll. Några exempel är studenterna som driver lönefrågan, länets distriktssköterskor som titulerar sig ”Primärvårdens kämpar” och driver lön- och villkorsfrågor. Biomedicinska analytiker har gått samman och kämpat för sin profession och så har vi gruppen som höll en manifestationen ”Slut på rean - en annan vård är möjlig”. Engagemanget gör oss starkare och enar oss i kampen om bättre lön och, villkor och ger oss möjlighet att utföra det vi verkligen vill - en bra vård. Effekten av vårt intensiva arbete har resulterat i att vi har kvar vår Vi-känsla. Vi är alla medlemmar i  Vårdförbundet.

Work-shop i personcentrerad vård

Vi har arrangerat en workshop via videokonferens i personcentrerad vård för medlemmar och politiker. Det är en utmaning med att få tekniken att fungera samtidigt som det möjliggör deltagande av fler medlemmar från länet.

Stipender

Stipendier för bästa C-uppsats har delats ut i samband med examen för Sjuksköterskor, Röntgensjuksköterskor samt Biomedicinska  analytiker. Vi har också delat ut stipendium för bästa D-uppsats för yrkesgruppen Barnmorska. Examensdagen är magisk och vi håller tal för våra nya kollegor som  ska ta steget ut i yrkeslivet.

Politikerträffar

Frukostmöten, kvällsmöten och frågestund har arrangerats då vi träffat politiker för att påverka villkoren för våra yrkesgrupper.

Vårdmiljöutbildning och möten för förtroendevalda

Vårdmiljöutbildningen på Medlefors Folkhögskola är uppskattad av  förtroendevalda och chefer. Under året har vi anordnat 15 träffar för förtroendevalda som haft möjlighet att delta genom videouppkoppling.  Under 2016 infördes den nya certifierade grundutbildningen och  Västerbotten har utbildat 55  förtroendevalda.

Samordnare Västerbotten

Arbetsplatsbesök

Inför 2016 hade vi som mål att göra 250 arbetsplatsbesök - det målet har vi passerat med råge. I samband med att vi bjöd på fairtradefika den 20 oktober träffade vi
nästan 200 medlemmar. Medlemmarna uppskattar besöken, och styrelse och samordnare får energi att jobba vidare och driva de frågor vi får till oss.

Västerbottensbloggen blev en stor succé.

Vi har varit tuffa i både media och på vår blogg. Detta har inte enbart givit ros utan även ris. Här har vi stöttat varandra och  stått enade tillsammans. Vi tror att detta inneburit att fler medlemmar och förtroendevalda vågat uttala sig och blogga. VI har också varit lyhörda på den kritik vi fått - att vi bara lyfter det som är negativt. Vi har med detta försökt att uppmärksamma medlemmar som gjort bra saker för yrket och professionen. 

Ett nytt centralt avtal mellan Vårdförbundet och SKL – HÖK 16 har tecknats.

Avtalet  innebär bland annat sänkt arbetstid för de som arbetar ständig natt eller som roterar mellan dag- och nattjänstgöring. I  början av 2017 träffar vi  förtroendevalda för att informera om det nya avtalet och hur man kan jobba med detta på sin arbetsplats utifrån de förutsättningar som finns där.

Löneförhandlingar i landsting och kommuner

2016 beslutade avdelningsstyrelsen att ha traditionell löneförhandling i Västerbottens läns landsting, då chef-medarbetarmodellen inte har fungerat de senaste åren.  Detta innebar ett stort arbete, både för lokalt förtroendevalda och för styrelse och ombudsman. Den traditionella löneförhandlingen slutade i oenighet då vi upplevde att arbetsgivaren inte hade något förhandlingsutrymme.

I  kommunerna har vi haft chef-medarbetarmodellen där utfallet blev högre än i landstinget. Privata medlemmar har fått hjälp i form av stöttning och lönecoachning.

Medlemsutveckling

Västerbotten har landets högsta anslutningsgrad på 97 %. I Västerbotten är vi nu över 5 000 medlemmar.

Studenter

Vi har träffat våra blivande kollegor  i termin 1, 4, 5 eller 6. Detta för att värva dem till Vårdförbundet och för att rusta dem inför sitt yrkesverksamma liv. I termin 4 föreläser ombudsman i arbetsrätt.

Chefer / ledare 

Ett stort arbete har lagts ner på att identifiera och registrera medlemmar som är chefer och ledare då detta inte gjorts tidigare. I övrigt har vi ordnat chefsluncher, besökt chefer på deras arbetsplatser och vi har anordnat ett chefsinternat som innehöll facklig utbildning och ledarskap. Vi avslutade året med att skicka ett personligt brev och kort till alla chefsmedlemmar.

Vårdförbundsveckan 

Under Vårdförbundsveckan var det stor uppslutning på  länet medlemscaféer och biokvällar. Vi   diskuterade med medlemmarna om hur våra villkor och hur framtidens vård ska se ut. Insamlat material kommer att användas i arbetet att ta fram en ny Vision för Vårdförbundet.

Enskilda medlemsärenden

Många medlemmar har fått styrelsens hjälp i enskilda medlems- och rehabiliteringsärenden. Problem med underbemanning gör att personalen upplever en hög stressnivå. Några arbetsplatser har problem med sjukahus-syndrom, vilket gör att huvudskyddsombuden får stötta och coacha förtroendevalda/skyddsombud i dessa frågor.

Åsmöte i Umeå den 6 oktober.

Jane Stegring från Förbundsstyrelsen talade om Livslön och hon var även vår årsmötesordförande. Tre förtroendevalda i Västerbotten tilldelades stipendium och titeln "Årets Förtroendevald".  Vid årsmötet delades också ut ett stipendium för Årets Engagemang.

Förbättringsområden inför 2017

  • Vi ska  besöka privata arbetsgivare för att rekrytera medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud.
  • Vi ska förändra vår arbetssätt och träna på ett coachande förhållningssätt.  Det är en  utmaning i att stötta och coacha i stället för att vara den som utför, och det är något vi alla behöver öva oss i och bli bättre på.


Tack för ett händelserikt  2016!
Jenny Olsson, avdelningsordförande