Förtroendevald i Värmland

Att vara förtroendevald är precis vad det låter, stort och viktigt. Som förtroendevald kan du se framemot ett spännande, intressant och ansvarsfullt uppdrag. På denna sida finns information till dig som har ett fackligt uppdrag i Vårdförbundet avdelning Värmland.

Val av förtroendeuppdrag

Vårdförbundet är dess medlemmar och det är medlemmarna som väljer personer till de fackliga uppdragen. Allt det vi gör tillsammans, på individuell, lokal, regional och nationell nivå, påverkar de förutsättningar och villkor som gäller din anställning och den vårdmiljö du arbetar i. Som medlem är det din demokratiska rättighet att delta i valen av förtroendevalda.

Välj förtroendevald på arbetsplatsen

Stöd till dig som är förtroendevald

Uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen eller som förtroendevald med samordningsuppdrag är att ge råd och stöd till förtroendevalda och medlemmar. Uppdraget kan innebära att stödja och möta förtroendevalda och medlemmar i komplicerade och svåra situationer. För ditt eget stöd i detta har du tillgång till andra förtroendevalda, avdelningsstyrelsen och anställda ombudsmän. Avdelningsstyrelsen har även aktiviteter med handledningsgrupper i specifika frågor, till exempel rehabiliteringsärenden.

Facklig utbildning för förtroendevalda

Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljö och arbetsorganisation på arbetsplatsen. Som förtroendevald har du rätt till att gå facklig utbildning med lön enligt lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7. Alla våra utbildningar hittar du under Aktiviteter och utbildningar.

Besök Vårdförbundets sidor för förtroendevalda med information och material till dig som är förtroendevald. Här kan du läsa om rollen som förtroendevald på arbetsplatsen och ta del av tips och information - oavsett om du själv är förtroendevald eller inte. Det finns ytterligare information och tjänster för dig som förtroendevald om du loggar in på webbplatsen.