Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Camilla Gustafsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Alla medlemmar i Värmland ska ha möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats, ha en hälsosam arbetsmiljön och en lön som speglar bidraget till verksamheten.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Villkor och lön

Min bakgrund är

Leg. Röntgensjuksköterska. Lokalt förtroendevald sedan 2005 och avdelningsordförande sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Driven, glad och uthållig. Rak och ärlig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Funderar ofta varför inte arbetsgivaren tar vara på och värdesätter våra yrkens erfarenhet och kompetens.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

När bristen på våra yrken ökar: Vilka arbetsuppgifter ska våra yrken utföra? Lön- hur värderas våra medlemmar? Är arbetsmiljön hälsosam?
 
 

Nominerade till vice avdelningsordförande

Helen Engström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Mitt största fokus lägger jag på att stötta lokalt förtroendevalda och medlemmar i både stora och små frågor. Dom är min prioritet, för kan man ha bra samarbete på lokal nivå så sprider det sig i organisationen.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, villkorsfrågor och lön. Arbetsmiljön nu efter pandemin blir central för att vi ska kunna behålla våra kollegor och även rekrytera nya. Så här blir det oerhört viktigt att vi i styrelsen kan stötta lokalt förtroendevalda.

Min bakgrund är

Jag är leg biomedicinsk analytiker sedan 1990 och har i princip arbetat kliniskt på samma ställe, laboratoriet Vårdcentralen Skoghall. Orsaken till det är att det alltid varit ett gott arbetsklimat och en väldigt god stämning bland alla som arbetar på vårdcentralen.

Jag är lokalt förtroendevald i Primärvårdslaboratorierna Karlstad med omnejd sedan 2002, varit samordnare när vi hade divisioner i Landstinget och styrelseledamot sedan 2012. De sista 4 åren har jag varit vice ordförande. Jag arbetar kliniskt de flesta måndagarna och 4v på sommaren.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, god lyssnare och lösningsfokuserad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Något jag tycker är oerhört viktigt är att få till en god samverkan i alla nivåer där arbetsgivare och fackliga har ömsesidig respekt och där det är ok att tycka olika. Man kan inte alltid vara överens men det ska vara respektfullt. Där kan vi i styrelsen stötta arbetsplatser för att komma dit. Det är en viktig del i att få till en god arbetsmiljö.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag skulle vilja säga utveckling av Vårdförbundets 4 yrken men tror att arbetsmiljön och lön fortfarande är det viktigaste. Även villkorsfrågor som hälsosamma scheman, arbetstider osv. är säkerligen högt uppe.

Nominerade till styrelseledamot

Ann-Britt Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Viktig sak för mig är att driva/agera i medlemmarnas frågor som är i nuet.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor och lön, Arbetsmiljö/Arbetstider

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska samt en specialistutbildning operation. Anställd i Region Värmland , An/Op Torsby.

Mina främsta styrkor är

Kunskap i fackliga frågor. Medlemmarna i fokus. Ärlig i Kommunikation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vad som oroar mig och som jag ser mer och mer av, är att, "produktionen" går före medlemmarnas arbetsmiljö. Risken är att medlemmarna tystnar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor, lön och arbetsmiljö. Jag tror att det är dessa som kommer att behövas stärkas upp ordentligt.

Carina Lindow Malmstedt

 

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en stark vilja att förbättra arbetsvillkoren för nuvarande och framtida vårsförbundsmedlemmar

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, framför allt organisatorisk och social arbetsmiljö. Inkluderande arbetsplatser. Genus och jämställdhets frågor.

Min bakgrund 

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990. Specialistutbildad i anestesi, ambulans och distriktssjukvård. Arbetat med akutmottagning, anestesi och ambulans sedan 1997. Läser även hälso och sjukvårdsadministration på C nivå med siktet på en fil kand. i statsvetenskap i juni i år. Förtroendevald och skyddsombud för vårdförbundet sedan 2014.

Mina främsta styrkor 

Nyfiken både på människor och kunskap. Lång erfarenhet. Påläst.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gift och mamma till fyra varav en med särskilda behov vilket gett mej insyn i "LSS världen" genom åren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hur vi mår på jobbet för ett hållbart arbetsliv. Inkluderande och attraktiva arbetsgivare för rekrytering av personal till vården. Löneutveckling för jämställt och attraktivt yrke. Chefsutbildningar för god arbetsmiljö, både för chefer och medarbetare. Rättvisa arbetsvillkor.

 

 

 

Elisabeth Brynolf

Helena Lindblom

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tror att jag blir en bra representant vårdförbundet med en positiv och glad attityd till det mesta. Jag har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier och får snabbt en överblick över ett upplevt problem, och bidrar med många idéer till hur man kan lösa det så att alla parter känner sig nöjda.

Mina viktigaste frågor är

Schemafrågor, patient och personalsäkerhet, jämställdhet och allas lika värde.

Min bakgrund är

Jag har en bakgrund som fackligt förtroendevald för kommunal i ca 15 år, Jag har arbetat som usk och skötare, färdig ssk 2014 och har jobbat främst inom rättspsykiatrin men har också hunnit med 2 år inom hemsjukvården.

Mina främsta styrkor är

Positiv, idérik och allsidig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag ser det som en styrka att samarbeta istället för att kriga om frågor, även om vi ibland måste ta fajten och ställa ultimatum.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Sammanhållning, enighet och inflytande. Vi blir en allt starkare grupp, arbetsgivaren kommer att se vårdförbundets yrkesgrupper med andra ögon och förstå, att för att behålla sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor, så är det inte antingen lön eller arbetsmiljö som ska vara bra, det är båda delarna i kombination.
 

Ingbritt Andersson

Joakim Törnqvist

Martin Larsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag vill och tror att jag kan vara till hjälp för medlemmarna.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, medlemsnytta.

Min bakgrund är

Jobbar på kirurgen, lokalt förtroendevald sedan 2012, styrelseledamot sedan november 2020.

Mina främsta styrkor är

Viljan att bidra och förbättra.


 
 

Maud Ulset

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min främsta mål i styrelsen är att på olika sätt stärka de lokalt förtroendevalda på de olika arbetsplatserna. Det kan man göra på olika sätt, att vara närvarande och stöttande, att kunna visa var information finns att finna och genom att utbilda och skapa utbildningar som efterfrågas.

Mina viktigaste frågor är

Att gemensamt med lokalt förtroendevalda och medlemmar utveckla den egna verksamheten hos sin arbetsgivare och Vårdförbundet lokalt och centralt. 

Min bakgrund är

Min grundanställning är som sjuksköterska i Karlstad kommun, där jag har varit sedan 2005. 2015 blev jag vald till lokalt förtroendevald skyddsombud i Karlstad kommun där jag sedan 2016 även varit verksam som huvudskyddsombud.

2016 blev jag även invald i styrelsen avdelning Värmland. I styrelsen har jag framförallt arbetat som kontaktperson mot kommuner och med de frågor som rör kommunerna samt utbildningar och aktiviteter för lokalt förtroendevalda.

Mina främsta styrkor är

Engagemang och entusiasm.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag anser att de viktigaste är medlemmar och lokalt förtroendevalda skyddsombud på arbetsplatsen, det är de som är närmast verksamheten och ser vilka behov som finns och jag som styrelseledamot är ett redskap för dem att kunna nå sina mål.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen kommer vara en stående fråga men viktigare är framförallt arbetsmiljö men även villkorsfrågor.

Sanne Sörensen

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en person som har en stor drivkraft och kämpaglöd som anser att ett uppdrag som avdelningsstyrelseledamot är ett viktigt och intressant uppdrag där man får möjlighet att driva Vårdförbundet frågor vidare.

Mina viktigaste frågor är

- Arbetsmiljö - Löneutveckling - Möjlighet att utvecklas inom den egna karriären.

Min bakgrund är

Jag är leg. sjuksköterska sedan 2016. Jag har en bred erfarenhet från hemsjukvården där jag har jobbat i snart 5 år. Jag började inom sjukvården som vårdbiträde och har sedan utbildad mig vidare till både undersköterska och sen sjuksköterska.

Jag har länge haft ett brinnande intresse för ledarskap och arbetsmiljö. Är förtroendevald och huvudskyddsombud på min nuvarande arbetsplats.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, lyhörd, positiv och lösningsorienterad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Läser hälso och sjukvårdsadministration: Ledarskap och verksamhetsutveckling på Karlstad universitet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

En hållbar arbetsmiljö med goda arbetsvillkor och en stark löneutveckling. Det ska löna sig att stanna kvar på arbetsplatsen och att vidareutbilda sig.

Theresa Falck

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min starka vilja att förändra och förbättra förutsättningarna för våra medlemmar. 

Mina viktigaste frågor är

Att vara där för medlemmarna och de lokalt förtroendevalda i de bekymmer och frågor som uppkommer.

Min bakgrund är

Ursprungligen från Stockholm men bor och verkar nu i Sunne/Torsby. Färdigutbildad sjuksköterska 2016. Arbetat inom öppenvårdspsykiatri sedan 2017 och är snart klar Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad.

Mina främsta styrkor är

Envis, engagerad och nyfiken.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Upplever att det är av vikt att vara nära medlemmarna, vara synlig och närvarande i uppdraget.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbeta för ett hållbart arbetsliv för alla, medarbetare som chefer.

Victoria Eriksson Santacruz

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner engagemang för arbetsmiljöfrågor, patientcentrerad vård och stark och rättvis löneutveckling. Om jag blir vald kommer jag att ta mitt uppdrag på största allvar.

Mina viktigaste frågor är

Det finns egentligen ingen enskild fråga som är viktigare än någon annan. Jag brinner dock extra för arbetsmiljöfrågor samt är en viktig fråga som jag vill jobba med är att alla har rätt till ett hållbart yrkesliv och tid till återhämning.

Min bakgrund är

Färdig sjuksköterska 2006 och 2009 färdig specialist sjuksköterska inom psykiatrin samt 2015 skolhälsovården. Jag har jobbat inom hemsjukvården men största delen inom psykiatrin.

Mina främsta styrkor är

Jag är en bra lyssnare, har lätt att samarbeta, stresstålig, problemorienterad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig har alla människor samma värde oavsett bakgrund, religion, härkomst, etnisk bakgrund och sexuell läggning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Personcentrerad vård/ ledarskap och jämlik hälsa, hälsosamma arbetstider, nytänkande, stark löneutveckling.
 

Nominerade till kongressombud

Ann Lilja

Ann-Britt Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Viktig sak för mig är att driva/agera i medlemmarnas frågor som är i nuet.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor och lön, Arbetsmiljö/Arbetstider

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska samt en specialistutbildning operation. Anställd i Region Värmland , An/Op Torsby.

Mina främsta styrkor är

Kunskap i fackliga frågor. Medlemmarna i fokus. Ärlig i Kommunikation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vad som oroar mig och som jag ser mer och mer av, är att, "produktionen" går före medlemmarnas arbetsmiljö. Risken är att medlemmarna tystnar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor, lön och arbetsmiljö. Jag tror att det är dessa som kommer att behövas stärkas upp ordentligt.

Camilla Gustafsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Alla medlemmar i Värmland ska ha möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats, ha en hälsosam arbetsmiljön och en lön som speglar bidraget till verksamheten.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Villkor och lön

Min bakgrund är

Leg. Röntgensjuksköterska. Lokalt förtroendevald sedan 2005 och avdelningsordförande sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Driven, glad och uthållig. Rak och ärlig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Funderar ofta varför inte arbetsgivaren tar vara på och värdesätter våra yrkens erfarenhet och kompetens.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

När bristen på våra yrken ökar: Vilka arbetsuppgifter ska våra yrken utföra? Lön- hur värderas våra medlemmar? Är arbetsmiljön hälsosam?
 
 

Elisabeth Brynolf

Fatou Ceesay Bengtsson

Helen Engström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Mitt största fokus lägger jag på att stötta lokalt förtroendevalda och medlemmar i både stora och små frågor. Dom är min prioritet, för kan man ha bra samarbete på lokal nivå så sprider det sig i organisationen.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, villkorsfrågor och lön. Arbetsmiljön nu efter pandemin blir central för att vi ska kunna behålla våra kollegor och även rekrytera nya. Så här blir det oerhört viktigt att vi i styrelsen kan stötta lokalt förtroendevalda.

Min bakgrund är

Jag är leg biomedicinsk analytiker sedan 1990 och har i princip arbetat kliniskt på samma ställe, laboratoriet Vårdcentralen Skoghall. Orsaken till det är att det alltid varit ett gott arbetsklimat och en väldigt god stämning bland alla som arbetar på vårdcentralen.

Jag är lokalt förtroendevald i Primärvårdslaboratorierna Karlstad med omnejd sedan 2002, varit samordnare när vi hade divisioner i Landstinget och styrelseledamot sedan 2012. De sista 4 åren har jag varit vice ordförande. Jag arbetar kliniskt de flesta måndagarna och 4v på sommaren.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, god lyssnare och lösningsfokuserad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Något jag tycker är oerhört viktigt är att få till en god samverkan i alla nivåer där arbetsgivare och fackliga har ömsesidig respekt och där det är ok att tycka olika. Man kan inte alltid vara överens men det ska vara respektfullt. Där kan vi i styrelsen stötta arbetsplatser för att komma dit. Det är en viktig del i att få till en god arbetsmiljö.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag skulle vilja säga utveckling av Vårdförbundets 4 yrken men tror att arbetsmiljön och lön fortfarande är det viktigaste. Även villkorsfrågor som hälsosamma scheman, arbetstider osv. är säkerligen högt uppe.

Ingbritt Andersson

Majvor Jansson

Maud Ulset

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min främsta mål i styrelsen är att på olika sätt stärka de lokalt förtroendevalda på de olika arbetsplatserna. Det kan man göra på olika sätt, att vara närvarande och stöttande, att kunna visa var information finns att finna och genom att utbilda och skapa utbildningar som efterfrågas.

Mina viktigaste frågor är

Att gemensamt med lokalt förtroendevalda och medlemmar utveckla den egna verksamheten hos sin arbetsgivare och Vårdförbundet lokalt och centralt. 

Min bakgrund är

Min grundanställning är som sjuksköterska i Karlstad kommun, där jag har varit sedan 2005. 2015 blev jag vald till lokalt förtroendevald skyddsombud i Karlstad kommun där jag sedan 2016 även varit verksam som huvudskyddsombud.

2016 blev jag även invald i styrelsen avdelning Värmland. I styrelsen har jag framförallt arbetat som kontaktperson mot kommuner och med de frågor som rör kommunerna samt utbildningar och aktiviteter för lokalt förtroendevalda.

Mina främsta styrkor är

Engagemang och entusiasm.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag anser att de viktigaste är medlemmar och lokalt förtroendevalda skyddsombud på arbetsplatsen, det är de som är närmast verksamheten och ser vilka behov som finns och jag som styrelseledamot är ett redskap för dem att kunna nå sina mål.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen kommer vara en stående fråga men viktigare är framförallt arbetsmiljö men även villkorsfrågor.

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann Lilja

Catrin Pettersson

Fatou Ceesay Bengtsson

Joakim Törnqvist

Lars Brynolf

Linda Bång

Mikael Eriksson