Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Camilla Gustafsson

Nominerade till vice avdelningsordförande

Helen Engström

Nominerade till styrelseledamot

Carina Lindow Malmstedt

 

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en stark vilja att förbättra arbetsvillkoren för nuvarande och framtida vårsförbundsmedlemmar

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, framför allt organisatorisk och social arbetsmiljö. Inkluderande arbetsplatser. Genus och jämställdhets frågor.

Min bakgrund 

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1990. Specialistutbildad i anestesi, ambulans och distriktssjukvård. Arbetat med akutmottagning, anestesi och ambulans sedan 1997. Läser även hälso och sjukvårdsadministration på C nivå med siktet på en fil kand. i statsvetenskap i juni i år. Förtroendevald och skyddsombud för vårdförbundet sedan 2014.

Mina främsta styrkor 

Nyfiken både på människor och kunskap. Lång erfarenhet. Påläst.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gift och mamma till fyra varav en med särskilda behov vilket gett mej insyn i "LSS världen" genom åren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hur vi mår på jobbet för ett hållbart arbetsliv. Inkluderande och attraktiva arbetsgivare för rekrytering av personal till vården. Löneutveckling för jämställt och attraktivt yrke. Chefsutbildningar för god arbetsmiljö, både för chefer och medarbetare. Rättvisa arbetsvillkor.

 

 

 

Sanne Sörensen

Nominerade till kongressombud

Ann Lilja

Elisabeth Brynolf

Fatou Ceesay Bengtsson

Helen Engström

Maud Ulset

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann Lilja

Fatou Ceesay Bengtsson