Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade till årsmötet.

Nominerade till styrelseledamot

Martin Larsson

Susanne Fredriksson Ankarsund

Erika Gauffin