Röntgensjuksköterska - mitt jobb!

Röntgenbild visas på datorskärm, i bakgrunden syns en röntgensjuksköterska.

Jag arbetar på en plats där livet ofta både börjar och slutar. Detta blir tydligt i mitt yrke då jag ena stunden tar bilder på en alldeles ny liten människa som knappt väger tre kilo för att i nästa stund ta hand om en människa som har uppnått den aktningsvärda åldern av 90 år eller mer.

Jag skriver människor och det är de patienter jag möter i min profession som röntgensjuksköterska. Som röntgensjuksköterska måste du ha koll på både avancerad teknik och det mellanmänskligt mjuka i mötet med patienterna.

Att jobba som röntgensjuksköterska innebär att du träffar patienter i olika åldrar med många olika sjukdomstillstånd. Det kan handla om allt från en bruten handled till mer allvarliga tillstånd som till exempel en stroke. En arbetsvecka för mig kan innebära att utföra radiologiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi eller assistera vid behandlingar som till exempel ballongvidgning av kärl eller hjälpa till med olika dräneringar eller vävnadsbiopsier. Vi kan röntga hela kroppen med olika tekniker och det är just kombinationen av teknik och människa jag tycker gör mitt yrke så spännande.

Jag tycker om utmaningen det innebär att kunna ta den optimala skelettbilden om patienten har mycket ont eller inte kan medverka vid undersökningen likaväl som det mer tekniskt komplicerade när man ska göra en avancerad datortomografiundersökning. Tekniken och metoderna utvecklas också hela tiden vilket gör att jag fortfarande efter 12 yrkesverksamma år fortfarande tycker om det jag gör.

Få upptäckter har haft så stor betydelse för sjukvården som just röntgenstrålarna. Den 8 november 1895 gjorde Wilhelm Röntgen den upptäckt som gav honom ett Nobelpris. Dessa nya strålar gjorde det möjligt att kunna se insidan av kroppen utan att behöva skära i människor och har haft mycket stor betydelse för diagnostik och behandling. Det är fantastiskt att jag 123 år senare kan få vara med och fira Röntgensjuksköterskans dag!

Marie Sundin, röntgensjuksköterska i Karlstad