Politikerprao

Under våren och hösten kommer flera Riksdagsledamöter följa med våra medlemmar under ett arbetspass. Är du också intresserad av ett besök på fin arbetsplats? Hör av dig till Vårdförbundet avdelning Värmland.

Den 26 mars fick Riksdagsledamot Gunilla Svantorp (S), gå ett arbetspass med Elisabeth Kjerstadius som är Barnsjuksköterska på avd.12, Barn och ungdomsmedicin, CSK.


Nedan beskriver Gunilla själv sina reflektioner av dagen:

"Lite före 06.30 checkade jag in i morse på Centralsjukhuset i Karlstad för att följa i Elisabeths spår en arbetsdag. Man kan säga att den avdelningen är ett sjukhus i miniatyr eftersom deras patienter har alla slags åkommor. Just nu var det mer än fullt och de hade även en del patienter på patienthotellet, stressig dag.
Det saknas barnsjuksköterskor och flera är på väg i pension så det fanns en oro och en önskan om fler betalda specialistutbildningar. De jobbar i lag, så även barnsköterskor fanns i varje team, såväl som barnläkare på avdelningen. Dokumentation i datorn, rapportering och signering, likaså jakten på överlämningsdokument från andra sjukhus, inskrivning och utskrivning och såklart provtagning bland mycket annat har jag varit med på. Kaffe i farten och väldig kort lunch likaså.

Jag är så imponerad av det goda humöret och det professionella bemötande, trots alla arbetsuppgifter som hopade sig hela tiden och så mig i släptåg.

Det är inte svårt att förstå att våra skattepengar gör väldigt mycket mer nytta i form av mer personal i sjukvården än som skattesänkningar."

#gåiminaskor #politikerprao #vardförbundet #liv #värmland