Nytt jobb? Vad gäller för mig? Läs innan du skriver på ditt anställningsavtal

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt för studenter inom respektive utbildningar.

Många arbetsgivare har ett kollektivavtal som är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet sluts mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal är egentligen inte bara ett avtal. Istället kan det ses som ett paket innehållandes flera avtal som omfattar en bransch eller yrkesområde. 

Kollektivavtal för våra fyra yrken varierar beroende på om arbetsgivaren finns i offentlig, statlig eller privat regi. Inom den privata sektorn kan även där kollektivavtalen skilja sig från varandra.

Vi byter allt oftare arbetsplats och arbetsgivare. Arbetsgivare hittas i både offentlig, statlig och privat regi.

När du som arbetstagare får en anställning ingår du ett anställningsavtal med din arbetsgivare. Det skriftliga anställningsavtalet är ett bevis på att du har fått en anställning och det är där du finner dina anställningsvillkor.

Du som arbetstagare behöver ha koll på om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte och även om arbetsgivaren har ett kollektivavtal kan det vara bra att veta som arbetstagare vad det innehåller.

Om kollektivavtal saknas är det mycket viktigt att du som arbetstagare tar reda på vilka villkor som gäller just för dig.

Läs mer på: Råd och stöd - Lagar och avtal som gäller din anställning - Ditt anställningsavtal.

Kan även starkt rekommendera Vårdförbundets webbutbildning ”Hallå, innan du skriver på!”

/Styrelsen avdelning Värmland