Välkommen att ta del av den inspelade föreläsning kring våld av närstående i hemmet. Fördraget kommer att vara öppet fram till den 4 november och är för dig som är medlem i Vårdförbundet Värmland, som är en del av TCO Värmland. 

Nina Rung är utbildad kriminolog och genusvetare med mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till våld och sexualbrott.

Ninas föreläsning kommer att ge kunskap om våld mot närstående, konsekvenser av våldet och vad vi alla kan göra för att både förebygga och få stopp det!

Genom ökad förståelse för det enorma samhällsproblem våldet utgör och ökad kunskap om sätt att agera så kan vi rädda liv och få fler att leva fria från våld och utsatthet. 

Föreläsning med Nina Rung från 21-10-05, via Zoom