Fira biomedicinska analytiker

Jag heter Magnus Fransson är 48 år och min resa som Biomedicinsk analytiker började när jag tog min examen 1998 på Hälsohögskolan i Karlstad.

Jag är ursprungligen från Åmål men bor nu i Säffle med fru och två tonårstjejer och två sibiriska katter och pendlar till och från jobbet på Klinisk Kemi och Antikoagulationsmottagningen i Karlstad.

Efter examen jobbade jag ett flertal år i primärvårdens laboratorier med mycket patientkontakt och utförde snabba, lokala analyser. Sedan fick jag jobb på klinisk kemi på centralsjukhuset för mestadels natt och jourarbete, där ett stort antal jouranalyser utförs under dygnets alla timmar. Med allt mer avancerad analysutrustning krävs stor kunskap i dessa instrument samt analyssvar de ger ifrån sig. Med detta kommer också mycket kvalitetsarbete och kontrollförfarande som är en del i den biomedicinska analytiska vardagen.

Efter mer än 10 års jour och nattarbete fick jag för 6 år sedan möjligheten att börja på antikoagulationsmottagningen eller i dagligt tal AK-mottagningen. I Värmland har vi 3 mottagningar, Torsby, Arvika och Karlstad, I Torsby och Arvika ligger mottagningarna under medicinmottagningen och sköts av sjuksköterskor, men här i Karlstad har vi sedan starten legat under klinisk kemi och bemannats av biomedicinska analytiker. Att BMA bemannar denna typ av jobb och inte sjuksköterskor är också vanligt på fler ställen i Sverige.

På AK-mottagningen har vi en unik uppgift att sköta den blodförtunnande behandlingen för patienter som har fått en blodpropp i t.ex. ben eller lungor samt för patienter med förmaksflimmer som har fått eller riskerar att få en stroke och de patienter med mekaniska klaffar. Under den långa interna utbildningen på mottagningen gick jag även en utbildning i blod och koagulationssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
Idag arbetar vi med 5 olika blodförtunnande läkemedel, där Waran till en början var det enda blodförtunnande läkemedlet men på senare år har det tillkommit ytterligare 4 st där patienterna inte behöver ta prover lika ofta.
Idag tar vi hand om nästan 7000 patienter varav Waran har minskat till ca 1600 patienter.

Vid Waranbehandling måste patienterna ta prover för att säkerställa att de har ett bra trombosskydd samtidigt som de inte ska riskera att få blödningar, det är detta vi kallar för det terapeutiska intervallet för Waranbehandlingen och då den ena patientens warandosering skiljer sig från en annan har vi på AK-mottagningen medicinsk delegering att dosera rätt dos för varje patient utifrån proverna de tar regelbundet. För de patienter som har någon av de andra blodförtunnande läkemedlen följer vi upp med provtagning på njurfunktionen ett till flertal gånger per år för att bedöma om patienten har rätt dos på sitt läkemedel.

AK-mottagningarna är en specialistmottagning där vi har ansvaret för uppföljning och ordinationer av Waran, vi hjälper även olika mottagningar för ut och insättningar av de blodförtunnande läkemedlen inför operationer och undersökningar.
Med de stora kunskaper och erfarenheter inom antikoagulation som jag och mina kollegor besitter anser jag mig själv som specialist BMA och jag trivs mycket bra med min yrkesroll. Med åren har jag lärt mig hur otroligt komplext det är med de antikoagulerande läkemedlen samt hur sjuka många patienter är och vilka livsöden många patienter går igenom, det gör att man blir ödmjuk inför uppgiften och tar inget för givet.”