Examen och stipendieutdelning på Karlstads Universitet

Fredagen den 17 januari var det examen för sjuksköterskor från Karlstads Universitet samt stipendieutdelning för bästa c-uppsats.

Vi säger grattis och välkommen till alla nya kollegor som tog sin sjuksköterskeexamen på Karlstads Universitet den 17 januari.

Två gånger om året har vi förmånen att få vara med vid sjuksköterskeexamen. Vi bjöds på inspirerande tal och fin film.

Vårdförbundet hade en egen punkt i programmet där vi delade ut blommor och stipendium för bästa C-uppsats.

Idag uppvaktades Ida Hellström och Julia Thudin för deras examensarbete ”Effekter av massage vid postoperativ smärta”. De båda blev färdiga sjuksköterskor juni 2019.