Examen och stipendieutdelning på Karlstads universitet

I lördags var det examen på Karlstads Universitet för sjuksköterskestudenter.

I helgen var det högtidlig och fin examen för sjuksköterskestudenter på Karlstads Universitet. Det bjöds på inspirerande tal av lärare och klasskamrater och vackra sånger av några i klassen.

 

 

Vårdförbundet hade en egen punkt i programmet där vi i styrelsen delade ut vårt stipendium för bästa examensarbete (C-uppsats) för de sjuksköterskor som tog examen i juni -18.
Vinnare blev Sanije Emini Eriksson och Jaqline Ryhr för sitt arbete "Faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till patienter som är suicidnära" . Idag arbetar båda sjuksköterskorna i Värmland.


På bilden ser vi de glada stipendiaterna. Sanije t.v  och Jaqline t.h.